Jest 11 maja 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt pytań i odpowiedzi dotyczących informacji TPR za 2019 r.

6 maja 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano projekt dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”. W dokumencie wskazano m.in., że w informacjach TPR za 2019 r. należy wykazać wszystkie transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych również te, które zawarte zostały w latach poprzednich, ale w 2019 r. były kontynuowane. Dokument wyjaśnia także, że w przypadku dokonania korekty cen transferowych po złożeniu informacji TPR należy złożyć korektę tej informacji oraz, że informacja TPR może być podpisana przez pełnomocnika. Projekt podlega teraz konsultacjom publicznym, w ramach których Ministerstwo Finansów czeka na uwagi do 22 maja 2020 r. 

Poselski projekt w zakresie rozwiązań dla pracowników w okresie pandemii

Posłowie klubu parlamentarnego Lewicy skierowali do Sejmu projekt ustawy – Pakiet pracowniczy. Projekt zawiera szereg rozwiązań mających zwiększyć ochronę pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa. Przykładowo zaproponowano m.in. rozszerzenie podstawowych praw pracowniczych, wynikających z umowy o pracę, również na umowy zlecenia oraz umowy o dzieło czy też zwiększenie z 80 do 100 proc. wynagrodzenia, na jakie może liczyć pracownik w czasie choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Projekt trafił do Sejmu 8 maja 2020 r. Nowe przepisy miałyby wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Nowy program wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uruchomiła dla branży transportowej oraz sektora MŚP nowy instrument wsparcia o wartości 1,7 mld zł. Do sektora transportowego skierowany jest m.in. leasing operacyjny z karencją w spłacie, przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w spółkach komercyjnych i towarzystwach leasingowych. Natomiast firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o pożyczki obrotowe na finansowanie wypłaty wynagrodzeń oraz pożyczki na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Zainteresowani nowymi instrumentami wsparcia przedsiębiorcy mogą składać przez Internet wnioski o pomoc od 6 maja 2020 r. Co istotne cały proces, w tym podpisanie umowy, ma być przeprowadzany zdalnie.

Dłuższy termin do wydania interpretacji indywidualnej w związku z koronawirusem

W związku z pandemią koronawirusa termin na wydanie interpretacji indywidualnej został wydłużony z 3 do 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez organ podatkowy, a dodatkowo może on zostać przedłużony do 9 miesięcy. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów dłuższe terminy dotyczą wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r. oraz złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Nowe wzory VAT-10 i VAT-11

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu. Formularze VAT-10 i VAT-11 dostosowano do zniesienia obowiązku odrębnego składania deklaracji miesięcznych i kwartalnych oraz ewidencji. Rozporządzenie zacznie obowiązywać z początkiem lipca br. Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami ustawowymi, które wprowadzono ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a także niektórych innych ustaw oraz zmienioną ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.