TP Alert: Nowy interaktywny formularz TPR-C opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów

TP Alert: Zaktualizowany formularz TPR-C na stronie MF

Opublikowany interaktywny formularz oznaczony jako TPR-C(2) można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Deklaracje z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

1000
TP Alert

Na stronie internetowej Portal Podatkowy prowadzonej przez Ministerstwo Finansów opublikowany został zaktualizowany elektroniczny formularz TPR-C(2)  (https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/#TPR-C).

Formularz TPR-C (2)

Do złożenia formularza TPR-C(2)  zobligowane są podmioty, które są zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych lub realizujące transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1.

Termin na złożenie deklaracji TPR-C(2)  przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych to zasadniczo 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, za który deklaracja będzie składana.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z postanowieniami tarczy antykryzysowej termin na złożenie TPR-C za rok 2019 który wypadałby przed dniem 30 września 2020 został przesunięty do dnia 30 września 2020.

Opublikowany interaktywny formularz oznaczony jako TPR-C(2) można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Deklaracje z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zmiany w formularzu

Przypominamy, że do opublikowanej wcześniej w ramach konsultacji podatkowych wersji testowej formularza TPR-C(1)  zgłoszony został szereg uwag dotyczących funkcjonalności formularza.

W ramach aktualnej wersji Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany adresujące część ze zgłoszonych postulatów. Wprowadzone zmiany obejmują m.in.:            

  1. Możliwość wskazania więcej niż jednego kraju siedziby kontrahenta w ramach danego typu transakcji,
  2. Dodano sekcję „F. Dodatkowe Informacje”, w której podatnicy mogą zamieścić dodatkowy opis,
  3. Wybierając rodzaj transakcji jako usługi o niskiej wartości dodanej lub transakcje finansowe korzystające z uproszczenia safe harbour należy wskazać czy dokonywano korekty cen transferowych w ramach tych transakcji.

Przygotowanie do złożenia TPR-C(2)

Wprowadzone zmiany w pewnym stopniu powinny ułatwić wypełnienie TPR-C(2)  . Jednak mając na względzie, że poprawne przygotowanie TPR-C(2)  do złożenia przez podatników wymaga wskazania m.in. kluczowych informacji związanych z transakcjami  realizowanymi z podmiotami powiązanymi, w tym wskazania wyników analiz cen transferowych, podatnicy powinni uwzględnić konieczność przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2019 z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs