Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.03 - 16.03.2020

Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.03 - 16.03.2020

Jest 16 marca 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia

PIT: Ulga na internet

Korzystanie z ulgi internetowej zostało od pewnego okresu znacząco ograniczone. Choć korzystanie z tej ulgi w rozliczeniu podatkowym za rok 2019 nadal jest możliwe, to krąg podatników, którzy mogą ją zrealizować, został mocno ograniczony. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. A więc podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za poprzedni rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2020 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

VAT: Możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz tylko w przypadku nabycia od jednostki naukowej

NSA w wyroku (sygn. II FSK 2252/18) z dnia 10 marca 2020 r. wskazał prawidłową wykładnię art. 18d ust. 2 pkt 3 Ustawy o VAT, zgodnie z którą w przypadku, gdy usługi doradcze, opinie i ekspertyzy będą realizowane (przygotowywane) przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, który nie będzie spełniać przesłanek uznania za jednostkę naukową w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki, to kosztów z nimi związanych nie będzie można uznać za koszty kwalifikowane w świetle art. 18d ust. 2 pkt 3 Ustawy o VAT. NSA jednoznacznie stwierdził, że kosztem podatkowym jest wydatek poniesiony w związku z uzyskaniem (nabyciem) ekspertyzy (opinii, usługi), a pojęcia „nabycia” nie można ograniczać do badań naukowych i w przypadku wydatków na ekspertyzy, opinie i usługi wymagane jest, aby zostały nabyte od jednostki naukowej.

Akcyza: Spirytus do produkcji środków biobójczych bez akcyzy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych, w dniach od 4 do 16 marca 2020 r. zwolniony z tego podatku jest spirytus używany w produkcji płynów biobójczych i ma związek z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W praktyce zwolnienie z akcyzy ma pozwolić na produkowanie odkażalników przez przedsiębiorstwa, które wcześniej tego nie robiły. Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest to, że przy produkcji, rozlewaniu i wydawaniu z magazynu producenta, rozlewni czy Agencji Rezerw Materiałowych obecni będą funkcjonariusze służby celno-skarbowej.

CIT: Pojęcie darowizny podlegającej odliczeniu od podstawy opodatkowania a wpłaty fundatora na rzecz fundacji w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT

W dniu 10 marca 2020 r. NSA w wyroku sygn. II FSK 3179/18 wyjaśnił, iż akt fundacyjny towarzyszący powołaniu każdej fundacji jest jednostronną czynnością prawną o charakterze zobowiązującym. Wskazanie w akcie fundacyjnym składników majątkowych rodzi zobowiązanie po stronie fundatora do przeniesienia ich na rzecz fundacji z chwilą zarejestrowania. W tej sytuacji fundacja – stając się podmiotem majątku określonego w akcie fundacyjnym – uzyskuje roszczenie o jego wydanie. Biorąc pod uwagę powyższe, NSA zaznaczył, że majątek wniesiony do fundacji nie może być uznany za darowiznę w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT.

Pozostałe zagadnienia: Wypłata dywidendy a konieczność weryfikacji rzeczywistego właściciela przy skorzystaniu ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 11 marca 2020 r., sygn. I SA/Wr 977/19, zajął się kwestią weryfikacji rzeczywistego właściciela w kontekście zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej na rzecz udziałowca na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Sąd zwrócił uwagę, iż zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o CIT odbiorca dywidendy nie ma obowiązku składania oświadczenia, że jest on rzeczywistym właścicielem dywidendy. Z kolei podmiot wypłacający dywidendę, dochowując należytej staranności, zobowiązany jest do weryfikacji tylko tych warunków, które wynikają wprost z przepisów. Mając na względzie powyższe, Sąd doszedł do wniosku, iż w celu skorzystania ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, podmiot wypłacający dywidendę nie ma obowiązku weryfikacji, czy podmiot, na rzecz którego wypłaca on dywidendę, jest jej rzeczywistym właścicielem.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs