TP Alert: Planowane zmiany rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie cen transferowych

Planowane zmiany rozporządzeń MF – ceny transferowe

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty rozporządzeń w zakresie wzorów sprawozdań z realizacji uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz projekty zmian rozporządzeń w zakresie cen transferowych.

1000
TP Alert

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty rozporządzeń w zakresie wzorów sprawozdań z realizacji uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz projekty zmian rozporządzeń w zakresie cen transferowych (https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/planowane-zmiany-rozporzadzen-ministra-finansow-w-zakresie-cen-transferowych/)

Rozporządzenia APA

Przedmiotowe projekty rozporządzeń przygotowane zostały w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200, dalej: ustawa DRM/APA). Do ustawy DRM/APA zostały w całości przeniesione przepisy w zakresie uprzednich porozumień cenowych, w tym regulacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego podmiotów, które otrzymały uprzednie porozumienie cenowe. W szczególności wprowadzone zostaną nowe wzory sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego.

Projektowane regulacje mają zastąpić obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 677) i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 687), obowiązujące do końca 2019 roku.

Rozporządzenia TP i TPD

Opublikowane zostały projekty zmian rozporządzeń wykonawczych w  zakresie cen transferowych. Zmiany proponowane w rozporządzeniach dotyczących cen transferowych mają charakter wyłącznie dostosowawczy, a ich wprowadzenie wynika z konieczności dopasowania terminologii w zakresie uprzednich porozumień cenowych do terminologii wprowadzonej ustawą DRM/APA.

Rozporządzenia TPR

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że trwają prace nad wprowadzeniem zmian do rozporządzeń o informacji o cenach transferowych (TPR). Z uwagi na charakter i zakres zmian projekty zmian w ww. rozporządzeniach przedstawione zostaną w terminie późniejszym, a wprowadzone zmiany obowiązywać będą w stosunku do informacji o cenach transferowych składanych za 2020 rok. W rezultacie za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. podmioty powiązane, zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych, składają ją zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym zakresie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby konsultacji w powyższym zakresie, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs