Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.11 - 02.12.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.11 - 02.12.2019

Jest 2 grudnia 2019 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia

CIT: Działalność strefowa a limit kosztów usług niematerialnych i limit kosztów finansowania dłużnego

W wyroku z dnia 21 listopada 2019 r. (sygn. akt. I SA/Sz 618/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wskazał, że zarówno art. 15e jak i art. 15c ustawy o CIT odwołuje się do art. 7 ust. 3 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu nie uwzględnia się przychodów ani kosztów uzyskania przychodów z działalności zwolnionej od podatku. W konsekwencji koszty uzyskania przychodów związane z przychodami podlegającymi zwolnieniu od opodatkowania nie powinny podlegać ani limitowi kosztów usług niematerialnych, ani limitowi kosztów finansowania dłużnego.

PIT: Program CSR a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 27 listopada 2019 r., (sygn. akt. I SA/Po 600/19) w analizowanej sprawie organ błędnie zakwalifikował wydatki ponoszone przez podatnika w związku z umową współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu do kosztów reprezentacji. Głównym celem kosztów reprezentacji nie jest budowanie wizerunku spółki, ale zdobywanie określonej wiedzy, jak rozpocząć, prowadzić czy kontynuować biznes w ramach określonej polityki. Zdaniem sądu nie można bowiem kwalifikować wydatków, które mają na celu szkolenie, naukę, spojrzenie na dzisiejszy biznes w inny sposób, zasady zawierania kontaktów, zdobywania informacji za koszty reprezentacji.

Cło i akcyza: Nowy wzór akcyzowej deklaracji AKC-U/S

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór AKC-U/S, a zmiany mają pozwolić na wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. W praktyce chodzi m.in. o zaniżanie wartości sprowadzanego samochodu osobowego. To efekt podawania w deklaracji nieprawdziwego roku produkcji pojazdu oraz możliwości rejestrowania samochodów na podstawie uzyskanego z serwisu PUESC dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

VAT: Rabaty potransakcyjne mogą spełniać przesłanki rabatu w rozumieniu art. 29a ustawy VAT

W wyroku z dnia 25 listopada 2019 r. (sygn. akt. I SA/Kr 870/19) WSA w Krakowie uznał, że stosowanie rabatów zbiorczych nie wyklucza uznania, że mamy do czynienia z rabatem powiązanym z konkretnymi transakcjami. Sąd w uzasadnieniu wyroku rozwiał wątpliwości związane z kluczową okolicznością istnienia upustu i wskazał na jego powiązanie z konkretną transakcją. Schemat rabatów potransakcyjnych przyznawanych przez spółkę swoim kontrahentom w ramach indywidualnych postanowień umownych najczęściej polega na przyznawaniu bonusu. Jest on możliwy do wyliczenia jako konkretna kwota pieniężna, za którą to kontrahent może nabyć dodatkowe towary, tym samym spełniając przesłanki uznania go za rabat w świetle art. 29a ust. 10 ustawy VAT.

Pozostałe zagadnienia: Koszty kwalifikowane nie tylko od jednostek badawczych

28 listopada 2019 r. WSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt. III SA/Wa 819/19), w którym potwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2017 r. do kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi badawczo-rozwojowej można zaliczyć wydatki z tytułu ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, jeżeli będą wykorzystane na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, nawet jeżeli nie zostaną nabyte od jednostek naukowych.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs