Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.12 - 16.12.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.12 - 16.12.2019

Jest 16 grudnia 2019 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia

VAT: Zakres przedmiotowy pojęcia ZCP w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 11 grudnia br. (sygn. akt. I SA/PO 747/19) nie można zgodzić się z takim sposobem definiowania ZCP, że konieczne jest, aby przed przekazaniem ZCP (w momencie, kiedy to przedsiębiorstwo funkcjonuje jako całość) ZCP była wyodrębniona organizacyjnie i finansowo z istniejącego przedsiębiorstwa. Taki wymóg nie wynika z Dyrektywy 112. Zakresem art. 19 Dyrektywy 112 miały być objęte takie zdarzenia, gdzie następca prawny, podmiot nowy będzie kontynuował działalność gospodarczą na majątku, który został mu przekazany i ten majątek będzie się w pełni nadawał do takiej działalności gospodarczej. To wyodrębnienie organizacyjne i finansowe wskazuje tylko na to, że jest to tak połączony zespół składników materialnych, niematerialnych i osobowych, które w przyszłości nadają się bez jakiegokolwiek uzupełnienia do prowadzenia działalności gospodarczej.

CIT: Odszkodowanie za utracone korzyści może być kosztem uzyskania przychodów CIT

W wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 917/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w przypadku gdy odszkodowanie nie wynika z wad dostarczonych towarów lub wykonanych robót, możliwość jego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powinna zostać rozpatrzona z perspektywy zasad ogólnych. Skoro zatem, w rozpatrywanym stanie faktycznym, wypłacone odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści było mniejsze niż możliwe kary umowne, należy uznać, że służyło ono uzyskaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu, a w konsekwencji stanowiło koszt uzyskania przychodów.

PIT: Nowe wzory formularzy PIT

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie resortu finansów, rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Formularze dostosowano do zmian ustawowych. W rozporządzeniu określono wzory oświadczeń (PIT-2, PIT-2A i PIT-3), deklaracji (PIT-4R, PIT-6 i PIT-8AR) oraz informacji (PIT-8C, PIT-11, PIT-R i IFT-1/IFT-1R). Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, nowe formularze uwzględniają m.in. wprowadzone w bieżącym roku zwolnienie z podatku dla młodych podatników (do 26. roku życia). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Cło i akcyza: Zmiany ws. akcyzy i samochodów osobowych opóźnione

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy, nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 marca 2020 r. Pierwotnie rozporządzenie miało zacząć obowiązywać już z początkiem stycznia przyszłego roku, a przełożenie tego terminu ma zapewnić dodatkowy czas na proces elektronizacji. W rozporządzeniu określono nowy wzór dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terenie kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju. Zmiany w prawie mają docelowo pozwolić na ograniczenie pojawiających się nieprawidłowości.

Pozostałe zagadnienia: Usługa pośrednictwa w sprzedaży udziałów zwolniona z VAT nawet, gdy zawiera element doradztwa

W wyroku NSA z 12 grudnia 2019 r. (sygn. I FSK 1279/17) organ przychylił się do stanowiska wnioskodawcy (banku), stanowiąc, iż w przypadku nabywania usług pośrednictwa w sprzedaży udziałów, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 40a ustawy VAT, nawet gdy usługa ta zawiera w sobie element usług doradczych. NSA w przedmiotowej sprawie zaznaczył, że trudno sobie wyobrazić, żeby usługi pośrednictwa dokonywały się bez jakiejkolwiek szczegółowej analizy przedmiotu czy też potencjalnego nabywcy, a więc element doradczy tej usługi jest powszechną praktyką rynkową.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs