Koszty uzyskania przychodów i skala podatkowa | PIT VLOG | Sebastian Kałuża

Koszty uzyskania przychodów i skala podatkowa PIT VLOG

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzono przede wszystkim zmiany w zakresie kwotowych kosztów uzyskania przychodów oraz skali podatkowej. Ustawa weszła w życie z dniem 1 października, tj. w trakcie roku podatkowego, więc jej zastosowanie może rodzić problemy praktyczne. Celem rozwiania wątpliwości, 15 października 2019 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe.

1000

Koszty uzyskania przychodów

Według stanu prawnego obowiązującego do końca września, podstawowa kwota kosztów uzyskania przychodów dla osób pracujących na jeden etat to 111,25 PLN, natomiast podwyższone koszty uzyskania przychodów dla osób pracujących na jeden etat oraz dojeżdżających do miejsca pracy spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy wynosiły 139,06 PLN.

Po nowelizacji wysokość kosztów uzyskania przychodów została ponad dwukrotnie podwyższona. Podstawowa kwota dla osób pracujących na jeden etat wynosi obecnie 250 PLN natomiast podwyższona kwota to 300 PLN.

Nowelizacja ustawy wprowadzona w trakcie roku prowadzi do zróżnicowania maksymalnej kwoty uzyskania przychodów w latach 2019 oraz 2020. Wyższe miesięczne koszty za ostatnie trzy miesiące 2019 r. wpłynęły na maksymalną wysokość kosztów rocznych, natomiast w 2020 koszty uzyskania przychodów mają być stosowane w podwyższonej wysokości już za cały rok.

Wskazać należy, że same koszty uzyskania przychodów nie były waloryzowane od około dziesięciu lat. Mimo że koszty te zostały ponad dwukrotnie podwyższone, zmiana nie jest praktycznie zbyt doniosła. Podwojenie kosztów uzyskania przychodów oznacza zysk dla pracujących rzędu 20 zł na miesiąc.

Skala podatkowa

Przed nowelizacją skala podatkowa za 2019 rok do podstawy opodatkowania w wysokości 85 528 PLN wynosiła 18%, a powyżej tej kwoty - 32%.

Ze względu na obniżenie od 1 października 2019 r., a więc w trakcie roku podatkowego, najniższej stawki podatku o 1 punkt procentowy (z 18 do 17%), konieczne stało się określenie dla całego 2019 r. najniższej stawki podatkowej. Po nowelizacji skala podatkowa za 2019 rok do podstawy opodatkowania w wysokości 85 528 PLN wynosi 17,75%, a powyżej tej kwoty - 32%.

W związku z powyższym, począwszy od 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy zamiast 18% stawki stosowana jest stawka w wysokości 17%. Od 1 października zastosowanie może mieć również stawka 17,75% w miejsce stawki 17%. Możliwość taka została przewidziana z myślą o podatnikach, którzy pierwszy przychód w 2019 r. uzyskali począwszy od 1 października. W tym przypadku zasadne było umożliwienie podatnikom zastosowania stawki 17,75%, jaka będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym za rok przejściowy 2019.  Płatnik jest uprawniony do zastosowania tej stawki wyłącznie na wniosek podatnika.

Z kolei skala podatkowa za 2020 rok do podstawy opodatkowania 85 528 PLN zostaje już obniżona do 17%, a powyżej tej kwoty wynosi 32%. Obniżenie stawki może przynosić różne korzyści w zależności od wysokości wynagrodzeń. Obniżenie stawki z 18 do 17 proc. przy minimalnym wynagrodzeniu daje miesięcznie ok. 20 zł więcej do kieszeni podatnika, ale już przy kwocie około 5 tysięcy brutto będzie to ponad dwa razy więcej.

Podobnie jak w przypadku kosztów uzyskania przychodów, również w skali podatkowej nie wprowadzano żadnych zasadniczych zmian od około dekady. Brak zmian zarówno w zakresie kwotowych kosztów uzyskania przychodów, jak i skali podatkowej należy ocenić negatywnie, ponieważ mimo że zmianie ulegała siła nabywcza pieniądza, to zarówno koszty, jak i skala podatkowa pozostawały zamrożone.

Konkludując, zmiany wprowadzone przez ustawodawcę oznaczają zmniejszenie klina podatkowego przy niskich oraz średnich zarobkach. Osoby zarabiające więcej jednak nie powinny odczuć większej zmiany w wynagrodzeniu netto.   

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs