Nowe zasady obliczania zaliczek | PIT VLOG | Kuba Lewandowski

Nowe zasady obliczania zaliczek PIT VLOG

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zmienią się zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskanych ze stosunku pracy.

1000

Dotychczasowo pracodawcy stosowali do dochodów podatnika u tego pracodawcy niższą stawkę podatku wynikającą ze skali podatkowej – na początku tego roku było to 18 %, obecnie jest to 17 % – od początku roku do miesiąca, w którym dochody tego podatnika u tego pracodawcy przekroczyły górną granicę skali podatkowej, tj. kwotę 85 528 PLN. W takiej sytuacji dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia tej kwoty, płatnicy stosowali 32-procentową stawkę podatku.

Skutkiem takiego postępowania płatnika była sytuacja, w której podatek należny u podatnika częstokroć w zeznaniu rocznym był niższy od podatku należnego, a wynikało to z sytuacji, w których np. podatnik rozliczył się indywidualnie i nie korzystał z żadnych ulg. W takim rozliczeniu rocznym wynika u podatnika podatek do zapłaty, który wynikał właśnie z tego, że w miesiącu przekroczenia progu płatnik dalej, zgodnie z przepisami, stosował niższą stawkę wynikającą ze skali podatkowej.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku te przepisy ulegną zmianie

Po pierwsze oczywiście płatnicy od początku roku do miesiąca, w którym dochody podatnika przekroczą granicę progu podatkowego, stosować będą stawkę 17-procentową, a stawkę 32-procentową mają obowiązek stosować już od pierwszej złotówki, która przekracza granicę progu podatkowego.

Dla przykładu: jeżeli dochody podatnika od początku roku u tego pracodawcy do końca miesiąca poprzedniego wynosiły np. 80 000 PLN, to – wiadomo – cały czas płatnicy powinni stosować stawkę 17-procentową.

Natomiast jeżeli mówimy o miesiącu, w którym dochody podatnika wyniosły np. 10 000 PLN, a więc efektywnie jego dochody od początku roku na koniec tego miesiąca dochodzą już do kwoty 90 000 PLN, to płatnicy powinni postąpić w sposób następujący.

Po pierwsze: do kwoty, która dochodzi do granicy progu podatkowego – w tym przypadku jest to kwota 5 528 PLN – powinni zastosować dalej niższą stawkę 17-procentową, a od różnicy, czyli od nadwyżki – w tym przypadku 4 472 PLN powinni zastosować stawkę 32-procentową.

Zatem mamy do czynienia z tzw. pełną już progresją, która powinna prowadzić do tego, aby zaliczka pobrana przez płatnika była taka sama jak podatek należny od dochodów tego podatnika z tego stosunku pracy, więc nie powinny występować dopłaty u podatników w zeznaniu rocznym.

W tym przypadku należy również pamiętać o tym, że te przepisy stosować będziemy nie tylko do dochodów ze stosunku pracy, ale również do poboru zaliczki z tych dochodów, do których ustawa mówi, że należy stosować takie same zasady jak w przypadku stosunku pracy – np. do dochodów, które wypłaca jako płatnik organ rentowy.

W przypadku tych dochodów i tych płatników, do których ustawa nie nakazuje stosowania wyższej stawki podatku, np. dochodu z umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego, dalej będziemy stosować – przez cały rok – niższą stawkę podatku, tj. 17 %.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs