Tax Alert: Podatek od nieruchomości komercyjnych dla hoteli, centrów konferencyjnych, hal widowiskowych, stadionów

Tax Alert: Podatek od nieruchomości komercyjnych

W świetle stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) katalog budynków opodatkowanych tzw. podatkiem od nieruchomości komercyjnych rozszerza się coraz bardziej obejmując również obiekty hotelowe oraz inne obiekty noclegowe, ośrodki szkoleniowe, hale widowiskowe, stadiony i obiekty sportowe.

1000
Mirosław Michna KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef biura Doradztwa Podatkowego w Krakowie

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatek od nieruchomości komercyjnych dla hoteli, centrów konferencyjnych, hal widowiskowych, stadionów i obiektów sportowych

W świetle stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) katalog budynków opodatkowanych tzw. podatkiem od nieruchomości komercyjnych rozszerza się coraz bardziej obejmując również obiekty hotelowe oraz inne obiekty noclegowe, ośrodki szkoleniowe, hale widowiskowe, stadiony i obiekty sportowe.

Dotychczasowy zakres podatku

Budynki handlowo-usługowe oraz biurowe

Od 1 stycznia 2019 r. podatkiem od przychodów z budynków (tzw. podatek od nieruchomości komercyjnych) objęte są wszystkie budynki oddane w całości lub części (przynajmniej 5 proc. całości powierzchni użytkowej budynku) w najem, dzierżawę lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze. Choć podatek ten w swoim założeniu miał dotyczyć głównie centrów handlowych oraz budynków biurowych, od 2019 r. zakres opodatkowania uległ znacznemu rozszerzeniu, z uwagi na zmianę regulacji, i podatkiem zostali objęci w zasadzie wszyscy właściciele budynków wykorzystywanych komercyjnie, których wartość sumaryczna przekracza 10 mln PLN.
 

Stanowisko KIS

Hotele, centra konferencyjne i inne obiekty zakwaterowania

W świetle interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS (por. interpretacja z 1 kwietnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.16.2019.1.JC), usługa hotelowa zawiera elementy charakteryzujące m.in. umowę najmu z uwagi na to, że świadczeniem głównym jest korzystanie z rzeczy. Pozostałe usługi (takie jak usługi w zakresie obsługi szkoleń, konferencji) świadczone w obrębie obiektu mają charakter dodatkowy wobec głównej funkcji usługi jaką jest wynajem i w związku z tym, m.in. centra konferencyjne czy też hotele w zakresie świadczenia usług szkoleniowych mogą także podlegać opodatkowaniu.

Kłopotliwy mechanizm kalkulacji

Wysokość podatku od przychodów z budynków wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę opodatkowania stanowi zaś suma wartości podatkowej poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 mln zł.

W przypadku gdy budynek został oddany do używania komercyjnego w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku na pierwszy dzień danego miesiąca.

Na skutek interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora KIS w przypadku hoteli, ośrodków szkoleniowych, hal sportowych, hal widowiskowych, stadionów podatnicy będą zobowiązani do określania w każdym miesiącu powyższej proporcji, z uwzględnieniem pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie do wynajmu, nieprzeznaczonych do wynajmu oraz o charakterze mieszanym.

Rozszerzenie zakresu podmiotowego podatku w trakcie roku podatkowego oraz w drodze interpretacji indywidualnych budzi szereg wątpliwości w zakresie zasad techniki prawodawczej, pewności i stałości prawa.

Ponadto dokonywanie comiesięcznej kalkulacji może się okazać bardzo czasochłonnym zajęciem, w szczególności dla podatników zawodowo zajmujących się świadczeniem wyżej wskazanych usług.

W przypadku wątpliwości w zakresie kalkulacji podatku od przychodów z budynków lub określenia głównego przedmiotu świadczonej usługi, zapraszamy do kontaktu.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs