Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.08 - 27.08.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.08 - 27.08.2018

Jest 27 sierpnia 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
mikrofon na statywie

Ochrona interesów podatnika: Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada m.in. uszczelnienie systemu podatków dochodowych poprzez wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków za pomocą tzw. podatku od wyjścia (exit tax), w przypadku przeniesienia do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu. Projektowane zmiany mają prowadzić do opodatkowania tego typu zdarzeń zgodnie z art. 5 Dyrektywy ATAD (UE 2016/1164) i na wzór rozwiązań stosowanych w innych państwach. Zmiany mają wejść w życie, co do zasady od dnia 1 stycznia 2019 r.

PIT: Opodatkowanie dochodów z wirtualnych walut

Jak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b ustawy CIT). Kwalifikacja do źródła przychodów kapitały pieniężne dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

CIT: Nowa preferencyjna stawka w podatku CIT

Proponowane przez MF zmiany w zakresie podatków dochodowych, o których mowa w opublikowanym w dniu 24 sierpnia br. projekcie, dotyczą wprowadzenia (zastąpienia) obowiązującej obecnie stawki podatku CIT w wysokości 15% (przewidzianej dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności) stawką podatku w wysokości 9%. Podatek według tej stawki będą płacić podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Stawka podatku w wysokości 9% nie będzie mogła być stosowana do opodatkowania dochodów pochodzących z zysków kapitałowych.

Ulgi i dotacje: Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box)

Projekt ustawy z 24 sierpnia br. dotyczącej reformy w podatkach dochodowych przewiduje również wprowadzenie w ustawie o PIT i CIT, korzystnego rozwiązania podatkowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box. Proponowane rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5%. stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy, czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane dalej „kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej.

Pozostałe zagadnienia: Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Od 2019 r. zgodnie z zaprezentowanym w dniu 24 sierpnia br. przez MF projektem ustawy, zmianie ulegną także zasady amortyzacji samochodów osobowych. Obecny limit amortyzacji w wysokości 20 tys. euro zostanie podniesiony do 150 tys. zł. Zgodnie z Projektem ustawy, taki sam limit (150 tys. zł) obejmie również opłaty wynikające z leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy aut. Będzie je można odliczyć od przychodu w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu, najmu lub dzierżawy. Obecnie opłaty leasingowe (leasing operacyjny) są kosztem w całości.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs