Robotics

Robotics

RPA to rodzaj cyfryzacji pracy, który ma na celu wyręczenie lub wsparcie pracownika w realizacji zadań.

RPA to cyfryzacja pracy mająca na celu wyręczenie/wsparcie pracownika w realizacji zadań.

RPA to rodzaj cyfryzacji pracy, który ma na celu wyręczenie lub wsparcie pracownika w realizacji zadań.

Polega ona przede wszystkim na automatyzacji procesów opartych na regułach i dowolnych danych ustrukturyzowanych, np.:

  • procesów transakcyjnych o dużych wolumenach,
  • procesów księgowych,
  • procesów przenoszenia danych wymagających wykorzystania kilku ekranów/systemów, itp.

Rozwiązania typu RPA generują duży poziom oszczędności działania pozwalając jednocześnie na elastyczne zarządzanie dostępnym zasobem wirtualnych pracowników. Posiadają szereg zalet, które pomagają organizacjom na budowanie przewagi konkurencyjnej nie tylko w sferze ograniczenia i kontroli kosztów ale także dostarczają nowe możliwości przekładające się na szybszą obsługę klienta oraz tworzenie nowych modeli biznesowych. Do najważniejszych benefitów rozwiązań klasy RPA należą:

  • szybkość wdrożenia i osiągnięcia pierwszych efektów,
  • relatywnie niski koszt implementacji,
  • automatyzacja w dowolnych środowiskach i aplikacjach,
  • działanie w warstwie interfejsu użytkownika,
  • łatwa skalowalność rozwiązań pozwala szybko reagować na zmianę wolumenu obsługiwanych transakcji i procesów,
  • utrzymanie i rozwój przez jednostki biznesowe.

Bądź z nami w kontakcie