Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.06 - 02.07.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.06 - 02.07.2018

Jest 2 lipca 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
 Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.06 - 02.07.2018

CIT: Strata ze zbycia wierzytelności przedawnionych nie jest kosztem podatkowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2986/17) wydał wyrok, w którym uznał, że strata na sprzedaży wierzytelności przedawnionej nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Sąd uznał, że nieodwracalną konsekwencją przedawnienia wierzytelności (w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) jest brak możliwości rozpoznania jej jako koszt podatkowy. Wobec powyższego, fakt późniejszej sprzedaży takiej wierzytelności nie będzie zmieniał jej kwalifikacji jako wydatku niestanowiącego kosztów uzyskania przychodu.

 

PCC: Dodatnia wartość firmy a PCC

W wyroku z dnia 28 czerwca 2018 r. (sygn. II FSK 1932/16) NSA wskazał, że dodatnia wartość firmy nie stanowi prawa majątkowego, a zatem nie podlega opodatkowaniu PCC w przypadku zbycia przedsiębiorstwa. Odwołując się do wykładni systemowej i celowościowej NSA podkreślił, że dodatnia wartość firmy nie jest składnikiem, który w oderwaniu od pozostałych mógłby podlegać sprzedaży, podczas gdy prawa majątkowe mogą być zbywane niezależnie od przedsiębiorstwa.

VAT: Wejście w życie tzw. split payment

Wraz z 1 lipca 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment”) do systemu podatku VAT. Istotą wprowadzonych zmian jest wyodrębnienie wartości podatku VAT oraz kwoty netto na etapie dokonywania płatności za towar. Obie należności będą bowiem trafiać na inne konta, a beneficjent będzie miał jedynie ograniczony dostęp do rachunku, na którym gromadzone będą kwoty podatku VAT.

Ochrona interesów podatnika: Elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

25 czerwca 2018 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów poinformowały o umożliwieniu złożenia wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Dzięki nowej usłudze zaświadczenie również będzie uzyskiwane drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie. Powinno to usprawnić proces uzyskiwania takich zaświadczeń.

PIT: Wzajemne potrącenie wierzytelności a różnice kursowe

W wyroku z dnia 28 czerwca 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 359/18) WSA we Wrocławiu stwierdził, że w sytuacji gdy jedna spółka komandytowa dokonuje spłaty zobowiązania kredytowego za inną spółkę komandytową, a następnie obie spółki dokonują potrącenia wzajemnych wierzytelności i zobowiązań nie dochodzi do powstania podatkowych różnic kursowych w świetle art. 24c ustawy o PIT. Tym samym, powstałe w ten sposób ekonomiczne różnice kursowe nie mogą stanowić podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie