Digital Finance – Finance of the Future

Digital Finance – Finance of the Future

Współczesny dział finansowy musi wyjść poza tradycyjny zakres swoich obowiązków.

Współczesny dział finansowy musi wyjść poza tradycyjny zakres swoich obowiązków.

Współczesny dział finansowy musi wyjść poza tradycyjny zakres swoich obowiązków rozumianych jako procesowanie transakcji, raportowanie finansowe i kontrola. Zarządy wiodących przedsiębiorstw oczekują, że zespoły finansowe staną się partnerem dla biznesu – będą wspierać je w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych, a więc dostarczać kompletne informacje oparte na wiarygodnych danych, dostępnych w czasie rzeczywistym, a nowoczesnego CFO postrzegają jako stratega, kreatora wartości i lidera zmian.

W związku z tym, działy finansowe muszą wyposażyć się w odpowiednie narzędzia, umiejętności i wiedzę umożliwiające ograniczenie czasu poświęcanego na procesowanie transakcji przy jednoczesnym skupieniu się na zadaniach generujących wartość, a więc wsparciu w podejmowaniu decyzji zarządczych. W tej sytuacji z pomocą przychodzą rozwiązania technologiczne, które mają szerokie zastosowanie w funkcjach finansowych, począwszy od przekształcania dokumentów z formy papierowej na elektroniczną, aż do wykorzystania sztucznej inteligencji np.:
 

  • eliminacja papierowej dokumentacji poprzez wprowadzenie elektronicznej archiwizacji, obiegów dokumentów i ich autoryzacji, e-faktury – możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzi EDI, OCR;
  • automatyzacja zadań manualnych: począwszy od makr w Excelu po implementację dedykowanych narzędzi i systemów – nie tylko dla podstawowych procesów księgowych, jak księgowanie faktur, czy generowanie płatności, ale również raportowanie, czy uzgadniania sald;
  • integracja programów i narzędzi: systemy ERP pozwalające na integrację przetwarzanych informacji w powiązanych bazach danych, oraz komunikowanie się systemów bez ingerencji człowieka (w tym rozwiązania host-to-host, platformy do komunikacji z kontrahentami, automatyczne fakturowanie między spółkami w grupie, konsolidacja);
  • wykorzystanie chmury, modelu as a service, które pozwalają na łatwiejszy oraz bardziej elastyczny dostęp do najnowszych narzędzi i aplikacji, bez konieczności utrzymywania drogiej infrastruktury IT;
  • wykorzystanie rozwiązań mobilnych: zwiększenie dostępności do informacji i usprawnienie realizacji procesów dzięki aplikacjom na urządzenia mobilne;
  • wdrożenie nowoczesnych narzędzi Business Intelligence służących nie tylko do zaawansowanej analizy danych, ale także do wieloprzekrojowego raportowania zarządczego (również w czasie rzeczywistym) oraz precyzyjnego planowania i wielowariantowego prognozowania;
  • robotyzacja zadań i procesów, których zasady działania można zapisać w postaci algorytmów – coraz częściej robotyzacja zastępuje outsourcing prostych procesów finansowych;
  • narzędzia do komunikacji: od automatycznych powiadomień systemowych po narzędzia typu service desk;
  • blockchain, który poprzez zwiększenie autentyczności i minimalizację ryzyka procesowanych informacji stanowi doskonałe rozwiązanie dla takich obszarów jak realizacja płatności, czy raportowanie podatkowe.


Wdrożenie powyższych rozwiązań staje się coraz łatwiejsze z uwagi na rosnącą dostępność i różnorodność ofert dostępnych na rynku. Ponadto, wprowadzane zmiany regulacji coraz częściej wymuszają takie działania, bez których dostosowanie się do nowych przepisów będzie bardzo trudne (JPK, RODO). Nic więc dziwnego, że coraz więcej organizacji wskazuje Finanse i Księgowość jako priorytetowy obszar do inwestycji w rozwiązania digital, a także „digitalowego” lidera w organizacji.

Funkcje finansowe wielu przedsiębiorstw działających na polskim rynku znajdują się na początku swojej drogi ku cyfryzacji. Niemniej, zanim w nią wyruszą powinny odpowiednio się do niej przygotować poprzez np. przeprowadzenie analizy potrzeb, uporządkowanie i zoptymalizowanie procesów, opracowanie efektywnych koncepcji modelu informacji zarządczej itp.
 

Bądź z nami w kontakcie