Konwencja MLI weszła w życie

Konwencja MLI weszła w życie

Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw. Pozwala ona na zmianę obecnie obowiązujących, zgłoszonych przez dane państwo umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych negocjacji, poprzez implementację przepisów opracowanych przez OECD w ramach inicjatywy przeciwdziałania zmniejszaniu podstawy opodatkowania oraz transferu dochodów przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z obecnie obowiązującej metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę zaliczenia (kredytu) proporcjonalnego. Z dniem 1 lipca 2018 r. Konwencja weszła w życie w pięciu państwach, w tym Polsce.

1000
Grzegorz Grochowina

Deputy Director, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Oznacza to, że w pierwszej kolejności zmienią się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a tymi krajami. Kolejne będą zmieniane w miarę ratyfikowania konwencji MLI przez kolejne kraje o ile wybrały w ramach jednego z postanowień MLI zmianę stosowanej dotychczas w swoich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego (kredytu).

Dla osób mieszkających na stałe w Polsce (będących polskimi rezydentami podatkowymi) i pracujących czasowo za granicą, zmiana metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego będzie oznaczać wyłącznie obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Obecnie obowiązku tego nie mają osoby korzystające przy opodatkowaniu zagranicznych dochodów z metody wyłączenia z progresją w przypadku, gdy uzyskują wyłącznie dochody za granicą. Po zmianie metody opodatkowania również w takim przypadku będą składać zeznanie, jednak pozostanie to bez wpływu na wysokość ich podatku. Osoby te skorzystają bowiem z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT. Pozwala ona na odliczenie od podatku kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym według metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego za dany rok podatkowy przy zastosowaniu do tych dochodów metody wyłączenia z progresją.

Konwencja MLI ma co do zasady skuteczniej przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową m.in. poprzez wprowadzenie do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzuli PPT (z ang. principal purpose test, czyli test głównego celu). Wprowadzenie powyższej klauzuli ma ograniczyć możliwości korzystania z przywilejów danej umowy w sytuacji, gdy głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia transakcji lub utworzenia danej struktury było uzyskanie korzyści sprzecznych z przedmiotem lub celem odpowiednich postanowień umownych.

Należy także zaznaczyć, iż zmiany wynikające z konwencji będą miały zastosowanie dopiero od następnego po ratyfikacji roku kalendarzowego lub nawet później.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs