Raport: Basel 4: The way ahead

Raport: Basel 4: The way ahead

W grudniu 2017 r. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) sfinalizował prace nad standardami Bazylea IV publikując ostateczną wersję zasad związanych z kapitałem dotyczącym ryzyka operacyjnego. BCBS wprowadził nową, jednolitą metodę obliczania kapitału na ryzyko operacyjne zwaną metodą standardową. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i zastąpi trzy obowiązujące podejścia wprowadzone w ramach Filaru I.

1000
Andrzej Gałkowski KPMG w Polsce

Partner, Usługi Doradcze dla Sektora Finansowego, Lider doradztwa dla sektora bankowego

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Raport: Basel 4: The way ahead

Raport KPMG International pt. „Basel 4: The way Ahead. Credit Risk - Standardised approach” jest częścią publikacji KPMG International „Basel 4: The way ahead” omawiającą standardy Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS).

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs