Podatkowe podsumowanie tygodnia 28.05 - 04.06.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 28.05 - 04.06.2018

Jest 4 czerwca 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

CIT: Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną

1 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał 4 ustawy w tym m.in. Ustawę w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Nowe przepisy umożliwią zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju. Przy czym premiowane mają być inwestycje w miastach średnich, które tracą funkcje gospodarcze i społeczne. Nowe prawo przewiduje, że warunki uzyskania pomocy będą uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy. Nowa ulga ma zastąpić dotychczasowy system zwolnień i ulg podatkowych działający obecnie w 14 specjalnych strefach ekonomicznych. Jednocześnie przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, wydane na gruncie ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, będą działali w reżimie prawnym ustawy o SSE do końca 2026 roku.

VAT: Udzielając skonta należy wystawić fakturę korygującą

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 30 maja 2018 r. (sygn. akt I FSK 325/16), w przypadku gdy w ogólnych warunkach dostaw przewidziano udzielenie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, konieczne jest wystawienie faktury korygującej, nawet jeżeli informacja o kwocie skonta została dodatkowo wskazana na fakturze. Jak zauważył NSA, do przyznania rabatu dochodzi dopiero w momencie dokonania przez kontrahenta wcześniejszej zapłaty. Z udzieleniem rabatu nie należy natomiast utożsamiać samego wystawienia faktury zawierającej informację o skoncie. W konsekwencji, sprzedawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania o wartość udzielonego skonta dopiero z chwilą uiszczenia należności.

 

Cło i akcyza: Projekt zmian w kwestii opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych

Zgodnie z opublikowanym w dniu 29 maja br. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne, projektowane zmiany będą miały na celu m.in. wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, jak również w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.
Jak wskazują autorzy projektu, nowelizacja będzie dotyczyć m.in. stawek mających zastosowanie do ubytków czy całkowitego zniszczenia wyrobów energetycznych.
 

PIT: Usługa e-PIT dostępna od rozliczeń za 2018 rok

Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas konferencji prasowej w dniu 28 maja br. Ministerstwo Finansów planuje do rozliczeń za 2018 rok uruchomić usługę Twój e-PIT. Ma to być udoskonalona wersja już dziś istniejących systemów wstępnego wypełniania rocznych zeznań. Jednak o ile dziś trzeba składać wniosek, by zrobił to urząd skarbowy, o tyle w przyszłorocznej wersji dokumenty PIT-37 i PIT-38 zostaną wstępnie przygotowane i dostępne na podatkowym portalu Ministerstwa Finansów. Wówczas, w przypadku braku ingerencji podatnika, zeznanie takie jest automatycznie akceptowane i wysłane do US

Pozostałe zagadnienia: Nowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów nową wersji projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (z 24 maja 2018 r.), zmiany względem pierwotnej wersji projektu obejmują m.in. wyraźne wskazanie, że zgromadzone w PPK pieniądze to środki prywatne. Resort finansów zaproponował też, aby gorzej zarabiające osoby mogły wpłacać na PPK mniej niż 2 proc. (nie mniej niż 0,5 proc.) wynagrodzenia, przy równoczesnym zachowaniu poziomu 1,5 proc. wpłat pracodawcy i dopłat państwowych na poziomie 240 zł. Taka możliwość będzie przysługiwać osobom, które ze wszystkich źródeł dochodów nie przekraczają poziomu 2100 zł brutto miesięcznie. Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie