Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.06 - 25.06.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.06 - 25.06.2018

Jest 25 czerwca 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.06 - 25.06.2018

VAT: Przy korekcie rozliczeń z plantatorami, obowiązuje status na moment dostawy

Zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt I SA/Bd 354/18), w przypadku zmiany statusu plantatora w trakcie trwania kontraktu, korekty należy dokonać biorąc pod uwagę status obowiązujący w momencie dostawy. W przedmiotowym stanie faktycznym, podatnik zawierał z plantatorami umowy kontraktacji, zgodnie z którymi do finalnego rozliczenia zrealizowanych dostaw miało dojść po zakończeniu kampanii. Podatnik powziął wątpliwość jak dokonać rozliczenia w przypadku, gdy przed zakończeniem kampanii plantator zmienił status z rolnika ryczałtowego na podatnika VAT czynnego bądź odwrotnie. WSA orzekł, że skoro strony już w chwili wystawienia faktur pierwotnych mają świadomość, że może dojść do zmiany ceny, korektę należy odnieść do stanu faktycznego i statusu plantatora na moment dokonanej dostawy.

CIT: Limitowanie kosztów usług niematerialnych

Zakup usług niematerialnych od podmiotu powiązanego, który uprzednio nabył te usługi od zewnętrznych niezależnych dostawców i odsprzedał spółce z marżą, w całości podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy CIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 20 czerwca 2018 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.181.2018.1.JKT). Zdaniem organu bez znaczenia jest, iż podmiot przy wykonywaniu usług na rzecz podmiotu powiązanego współpracuje z podmiotami niepowiązanymi, a wypłacane mu wynagrodzenie składa się z dwóch elementów w postaci wartości usług zewnętrznych dostawców oraz marży.

PCC: MF zaniecha poboru PCC od sprzedaży i zamiany kryptowalut

Ministerstwo Finansów planuje zaniechać poboru podatku PCC od umów sprzedaży lub zamiany walut wirtualnych zawartych w okresie od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia resort finansów przyznał, że obowiązki nałożone w tym zakresie na podatników w wielu przypadkach mogą być niemożliwe do spełnienia. W efekcie wejścia w życie rozporządzenia podatnicy nie będą zobowiązani do wykazywania podstawy opodatkowania, obliczania podatku od czynności cywilnoprawnych, ani składania deklaracji PCC-3.

Ochrona interesów podatnika: Aby zawiesić termin przedawnienia wystarczy lakoniczne zawiadomienie

W uchwale z dnia 18 czerwca 2018 r. (sygn. akt I FPS 1/18) NSA w składzie 7 sędziów uznał, że aby doszło do skutecznego zawieszenia terminu przedawnienia w świetle art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, wystarczającym jest że podatnik otrzyma od urzędu skarbowego informację, że do zawieszenia doszło, ponieważ wszczęto postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Tym samym, sąd nie podzielił dominującego dotychczas stanowiska prezentowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz inne składy orzekające NSA zgodnie z którym z zawiadomienia takiego powinno wynikać w stosunku do kogo takie postępowanie wszczęto i o jakie przestępstwo lub wykroczenie osoba ta jest podejrzewana.

Pozostałe zagadnienia: Nowa Ordynacja Podatkowa od 2020 r.

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić tzw. Nową Ordynację Podatkową (NOP). Zgodnie z zapowiedziami, NOP ma być oparta na bardziej przyjaznych i przejrzystych regulacjach, które będą dostosowane do rozwoju gospodarczego i technologicznego. Resort finansów szykuje m.in. ok. 20 całkiem nowych rozwiązań. Projekt po poprawkach MF ma do końca czerwca tego roku trafić do konsultacji. Potem będzie musiał się nim zająć rząd, a następnie Sejm. Ministerstwo Finansów zakłada, że nowa ordynacja wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs