Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.06 - 18.06.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.06 - 18.06.2018

Jest 18 czerwca 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.06 - 18.06.2018

PCC: Opodatkowanie PCC dodatniej wartości firmy

Zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 13 czerwca br. (sygn. akt. I SA/Gd 357/18), w przypadku gdy na skutek sprzedaży ZCP doszło do powstania dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy CIT rozumianej jako nadwyżka ceny zakupu nad wartością rynkową składników majątku wchodzących w skład kupionej ZCP, dodatnia wartość firmy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dodatnia wartość firmy stanowi bowiem zbywalne prawo majątkowe, stanowiąc składnik zbywanego ZCP.

PIT: Dywidenda zamieniana na akcje a PIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 czerwca br. (sygn. akt. II FSK 1539/16), w świetle przepisów ustawy PIT nie budzi wątpliwości fakt, że przychodem jest dywidenda, która jest przekazana podmiotowi uprawnionemu i która ma określoną wartość, którą można dysponować. Natomiast w przypadku przekazania dywidendy, która jest zamieniana na akcje, tego rodzaju cechy przychodu nie występują. Oczywiście występuje pewne przysporzenie po stronie podatnika, jednak podatnik tym przysporzeniem nie może dysponować. Zdaniem sądu, nie jest to bowiem przysporzenie w takim charakterze ekonomicznym, o jaki chodzi w art. 11 ust. 1 ustawy PIT.

VAT: Można odliczyć podatek naliczony z tytułu wydatków związanych z CSR

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt I FSK 1420/16), podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Tym samym, NSA nie zgodził się z poglądem wyrażanym przez organ podatkowy, że związek z działalnością gospodarczą należy postrzegać wyłącznie w aspekcie konkurencyjności oraz wysokości obrotów, wskazując iż takie rozumienie byłoby zbyt wąskie. Uzasadniając swoje stanowisko, NSA wskazał, że działania w zakresie CSR pozytywnie wpływają na postrzeganie podatnika jako wiarygodnego partnera biznesowego, a w konsekwencji wykazują pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

GAAR: Odmowa wydania opinii zabezpieczającej musi być konkretna

8 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2354/17) wydał drugi wyrok dotyczący klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Tym razem sąd stanął po stronie podatników. W analizowanej sprawie fiskus odmówił wydania opinii zabezpieczającej, gdyż uznał, że przyjęty przez spółkę model restrukturyzacji spowoduje brak opodatkowania zysków niepodzielonych. Tymczasem sąd uznał, że szef KAS powinien jeszcze raz przeanalizować wniosek o opinii zabezpieczającej. WSA wyjaśnił, że w sytuacji, gdy obok siebie występują zarówno korzyści podatkowe, jak i gospodarcze, to klauzula o unikaniu opodatkowania nie ma zastosowania.

Pozostałe zagadnienia: Planowane zmiany w podatkach

Dnia 13 czerwca 2018 r. na stronie Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat oraz prezentacja o planowanych uproszczeniach podatkowych. Do najważniejszych zmian ma należeć m.in. rezygnacja z deklaracji VAT (dzięki JPK) już od 2019 r., a następnie stopniowo w kolejnych etapach: uporządkowanie matrycy stawek VAT, zbiorcza deklaracja PCC za cały miesiąc, obniżenie stawki CIT dla małych przedsiębiorców do 9%, tzw. innovation box (niska stawka CIT dla podatników inwestujących w innowacje) czy też umożliwienie organizacjom branżowym występowania z wnioskami o interpretacje ogólne przepisów podatkowych.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie