Tax Alert: Zapowiedź Ministerstwa Finansów ws. zmian w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

6 kwietnia 2018 r. Resort Finansów opublikował komunikat dotyczący planowanych zmian w Ustawie o CIT i PIT w zakresie podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych. Zmiany zostały wypracowane w konsultacjach z Komisją Europejską (KE).

1000
Mirosław Michna KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef biura Doradztwa Podatkowego w Krakowie

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert: Zapowiedź Ministerstwa Finansów ws. zmian w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych

Jak poinformowało Ministerstwo, zaproponowane zmiany mają na celu uszczelnienie przepisów dot. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych, co w konsekwencji ma doprowadzić do eliminacji agresywnej optymalizacji podatkowej w zakresie tego podatku. Zdaniem Resortu eliminacja optymalizacji podatkowej odbywać się będzie przy jednoczesnym zachowaniu zasad równej konkurencji oraz zgodnie z regułami udzielania pomocy publicznej.

Pozytywna zmiana

Wśród zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów, które niewątpliwie będą miały pozytywny charakter, będzie opodatkowanie podatkiem od nieruchomości komercyjnych tylko tych budynków (i ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu. Budynki niewynajęte (lub ich części), w tym użytkowane na potrzeby własnej działalności gospodarczej (dot. wszystkich budynków a nie - jak obecnie - jedynie budynków biurowych) nie będą podlegać opodatkowaniu. To korzystne dla podatników rozwiązanie miałoby zastosowanie także do podatku minimalnego zapłaconego już w 2018 r. Na tej korzystnej zmianie propozycje Ministerstwa się jednak kończą.

Szereg niekorzystnych zmian

W założeniu ma się również zmienić sposób stosowania kwoty wolnej od podatku. Obecnie podatnicy (właściciele nieruchomości) płacą podatek od budynków stanowiących środki trwałe, których wartość przekracza 10 mln zł. Ministerstwo Finansów chce odejść od stosowania powyższego progu w odniesieniu do każdego budynku, przypisując jednocześnie próg do podatnika (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek). Innymi słowy, kwota wolna od podatku nadal ma wynosić 10 mln zł, ale będzie przysługiwała podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków, co oznacza, iż podatkiem tym zostanie objęta większa liczba podatników PIT i CIT.

Resort chce również objąć minimalnym podatkiem dochodowym wszystkie budynki, z wyłączeniem budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dot. budownictwa społecznego. Proponowane rozwiązanie zatem obejmie wszystkie budynki, w tym również budynki mieszkalne, które są wynajmowane przez ich właścicieli.

Co istotne również, Ministerstwo zapowiada, że właściciele nieruchomości będą mogli wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego ponad kwotę podatku CIT lub PIT. Warunkiem jest jednak wcześniejsze potwierdzenie przez organ podatkowy, że warunki transakcji z podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym i tym samym prawidłowości rozliczenia w podatku dochodowym. Również ta zmiana znajdzie zastosowanie do podatku zapłaconego w 2018 r.

Kolejnym krokiem Ministerstwa Finansów jest wprowadzenie do Ustawy o CIT i PIT szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego. Klauzula miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia zapłaty podatku minimalnego zatem byłaby kolejną klauzulą obok klauzuli ogólnej i licznych klauzul szczegółowych. W przypadku zakwestionowania wysokości podatku minimalnego, takie transfery nie byłyby uznawane przez organy podatkowe dla celów opodatkowania podatkiem minimalnym.

Jeżeli powyższe propozycje przejdą przez całą procedurę legislacyjną, od przyszłego roku przedsiębiorców czekają niemałe niekorzystne zmiany.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs