Podatkowe podsumowanie tygodnia 26.03 - 09.04.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 26.03 - 09.04.2018

Jest 9 kwietnia 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Ceny transferowe: Interpretacja ogólna dot. dokumentacji TP dla zakładu zagranicznego

26 marca 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną odnośnie obowiązku sporządzania dokumentacji TP dla zakładu. Interpretacja dotyczy ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Polski zakład zagraniczny. Zgodnie z interpretacją, progi dla celów dokumentacji cen transferowych należy odnosić tylko do przychodu i kosztu samego zakładu zagranicznego (z wyłączeniem przychodów i kosztów jednostki macierzystej).

CIT: Konwencja MLI wejdzie w życie

W dniu 22 marca 2018 r. Słowenia, jako 5 kraj, ratyfikowała Wielostronną Konwencję implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysku (MLI). Wcześniej zrobiły to kolejno Austria, Wyspa Man, Wyspa Jersey i Polska. Tym samym Konwencja wejdzie w życie trzy miesiące po jej ratyfikacji przez piąty kraj, tj. 1 lipca 2018 r. Konwencja będzie na razie wywoływać skutki jedynie pomiędzy państwami, które ją ratyfikowały.

Więcej na ten temat w Tax Alert KPMG pt. „7 czerwca 2017 r. została podpisana Konwencja Wielostronna OECD”.
 

PIT: Ulga rehabilitacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

Jedną z ulg z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2017 r. w zakresie PIT jest ulga rehabilitacyjna. Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2017 r. osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń tj. limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do określonej wartości np. wydatki z tytułu użytkowania samochodu do kwoty 2280 zł) oraz nielimitowane (np. wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2018 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).
 

VAT: Kaucja a VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 5 kwietnia br. (sygn. akt. I FSK 967/16), kwota kaucji otrzymanej od nabywcy i zatrzymana następnie w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków wobec spółki (stanowi wynagrodzenie tytułem dokonanej dostawy. Dlatego też przepadek kaucji podlega opodatkowaniu VAT. Natomiast w pozostałym zakresie, gdy kaucja nie przepada, kaucja ta nie stanowi usługi ani dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT i w tym zakresie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Pozostałe zagadnienia: Zapowiedź opodatkowania działalności cyfrowej

W dniu 21 marca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty dyrektyw mające zapewnić opodatkowanie przedsiębiorstw prowadzących w Unii Europejskiej działalność w obszarze gospodarki cyfrowej tj. Dyrektywę ustanawiającą przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca oraz Dyrektywę w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych. Projekty Dyrektyw przedłożone przez Komisję są początkiem prac legislacyjnych na szczeblu Unii.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs