Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.04 - 30.04.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.04 - 30.04.2018

Jest 30 kwietnia 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

CIT: Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania art. 15e ustawy o CIT

23 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu niektórych usług i wartości o charakterze niematerialnym.
Ministerstwo wskazało m.in., że ograniczenie należy stosować już przy wyliczeniu zaliczek na podatek CIT, a także, że pojęcia kosztów usług i praw bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi nie należy utożsamiać z pojęciem kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem. Wyjaśnienia nie mają charakteru wiążącego, niemniej stanowią one wskazówki, na których opierać się będą organy skarbowe dokonując oceny wydatków ponoszonych przez podatników.
 

Cło i akcyza: Nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 kwietnia 2018 r. zmienia się rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA-WN). Formularz dostosowano do zmian związanych z przepisami ustawy o podatku akcyzowym wprowadzanymi ustawą z 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej w zakresie zniesienia obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerami REGON. Rozporządzenie wejdzie w życie 30 kwietnia br.

VAT: Sprzedaż galerii handlowej w rozumieniu Ustawy o VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 20 kwietnia 2018 r. (sygn. akt: I FSK 1113/16) wydał wyrok, w którym uznał, że sprzedaż galerii handlowej, w której będzie prowadzona taka sama działalność, jaką prowadził dotychczasowy jej właściciel stanowi zbycie przedsiębiorstwa i wobec tego taka transakcja nie jest objęta podatkiem VAT. Sąd argumentował, że jeśli po transakcji nie zmienia się m.in. nazwa galerii handlowej, stosunki prawne z najemcami, czy też zakres i charakter prowadzonej działalności przez właściciela galerii, transakcja nie może być uznana za zbycie towaru w rozumieniu Ustawy o VAT lecz zbycie przedsiębiorstwa.

Ochrona interesów podatnika: Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących przesłanek należytej staranności w podatku VAT oraz opublikowało dokument pt. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Metodyka adresowana jest do Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”). Jest to zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. Metodyka jest narzędziem mającym ułatwić organom podatkowym ocenę dochowania należytej staranności przez podatników, nie ma natomiast statusu objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

PIT: Zbycie jednostek uczestnictwa nabytych w spadku

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 25 kwietnia br. (sygn. akt. III SA/Wa 1729/17), w związku z tym, że w omawianej sprawie podatnik (wspólnik likwidowanej spółki jawnej) nie otrzyma certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa w związku z likwidacją spółki osobowej, lecz nabędzie je w drodze spadku, z tego względu przychodów ze zbycia oraz zbycia w celu umorzenia w/w składników majątku nie można zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. W wyniku zbycia oraz zbycia w celu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym podatnik uzyska przychód z kapitałów pieniężnych.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie