Podatkowe Podsumowanie Tygodnia 26.02 - 05.03.2018

Podatkowe Podsumowanie Tygodnia 26.02-05.03.2018

Jest 5 marca 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

VAT: Zwolnienie nie przysługuje osobom fizycznym zamieszkałym za granicą

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 28 lutego 2018 r. (sygn. akt I FSK 751/16), osobom fizycznym wynajmującym nieruchomości położone w Polsce, mającym miejsce zamieszkania za granicą, nie przysługuje zwolnienie z VAT od obrotów uzyskanych w ramach tej działalności. Tym samym, NSA odrzucił argumentację podatnika, zgodnie z którą wyłączenie ze zwolnienia odnosi się jedynie do przedsiębiorców będących jednostkami organizacyjnymi, a nie osób fizycznych. NSA podkreślił, iż tego rodzaju wykładnia prowadziłaby do naruszenia zasady powszechności i równości opodatkowania, jak również byłaby niezgodna z celem spornej regulacji, którym jest wspieranie małych podatników prowadzących działalność na terenie kraju.

CIT: Wkłady pieniężne nie podlegają opodatkowaniu

W interpretacji ogólnej z dnia 2 marca 2018 r. sygn. DD6.8201.1.2018 Minister
Finansów potwierdził, że wniesienie do spółki wkładu pieniężnego nie generuje
przychodu po stronie wnoszącego. W wyniku nowelizacji ustawy o CIT z
początkiem 2018 r. literalne brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 może prowadzić do
wniosku, że w związku z wniesieniem do spółki wkładu pieniężnego prowadzi do
powstania po stronie wnoszącego przychodu. Jednak w wydanych już
interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (np. w
interpretacji z 26 lutego 2018 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.425.2017.1.PH),
odwołując się do uzasadnienia nowelizacji wskazywał, że wniesienie takiego
wkładu nie generuje po stronie wnoszącego przychodu. Teraz pogląd ten
potwierdził również Minister Finansów w interpretacji ogólnej.

PIT: Przekazanie 1% procenta podatku nie wpływa na wysokość naszego zobowiązania podatkowego

Rozliczając swój PIT za rok 2016 możemy podobnie jak w latach ubiegłych przekazać swój 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Wystarczy bowiem w zeznaniu podatkowym wskazać numer KRS oraz cel szczegółowy, jeśli taki mamy, a 1% naszego należnego podatku zamiast do fiskusa trafi do takiej organizacji. Co istotne, 1% może być przekazany wyłącznie na organizację, której nadano status OPP. Wykaz organizacji jest zamieszczony na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Co ważne, podatnik który zdecyduje się na rozliczenie swoich podatków przez organ rentowy, będzie miał również możliwość rozliczyć 1% poprzez specjalny formularz PIT-OP.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2018 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

Ochrona interesów podatnika: Zmiany w zakresie wystawiania faktur

Zgodnie z projektem ustawy z 11 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ograniczone zostanie prawo w zakresie wystawiania faktur. W projektowanym art. 106b dodaje się bowiem ust. 4 ustawy o VAT wprowadzający zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP (lub numerem za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej) wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer. Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Ulgi i dotacje: Prace nad projektem dotyczącym ulg dla nowych inwestycji

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, dotyczącym SSE. Główne założenia to m.in zastąpienie dotychczasowego systemu funkcjonującego w specjalnych strefach ekonomicznych (obecnie jest ich 14), dostępność Zachęt podatkowych na całym obszarze Polski (bez ograniczeń terytorialnych) czy też wydawanie decyzji o zwolnieniu z podatku dochodowego na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat (do czasu zakończenia działalności SSE, tj. do końca 2026 r., możliwe będzie wydłużenie czasu obowiązywania decyzji do 15 lat). Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie