Podatkowe Podsumowanie Tygodnia 12.03 - 19.03

Podatkowe Podsumowanie Tygodnia 12.03 - 19.03

Jest 19 marca 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

CIT: Prezenty bez logo spółki to koszty reprezentacji

W wyroku z dnia 13 marca 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 303/18) WSA w Warszawie wskazał, że wydatki na prezenty o wartości kilkuset złotych, jak również na prezenty o niskiej wartości, nieopatrzone logo spółki stanowią wydatki na reprezentację, a nie wydatki reklamowe. Jeżeli bowiem prezenty nie są opatrzone logo spółki, w ocenie sądu służą one kształtowaniu pozytywnego wizerunku spółki wobec obecnych i potencjalnych klientów, a nie reklamie spółki.

PIT: Zeznanie podatkowe rozliczy za nas fiskus

Od 15 marca br. na stronie Ministerstwa Finansów część podatników może zapoznać się ze wstępnie wypełnionym zeznaniem rocznym, tzw. PFR. Od tego dnia udostępniane będą też zeznania sporządzane przez urzędników na podstawie wniosków PIT-WZ. Ze wstępnie wypełnionego zeznania mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na PIT-37, czyli m.in pracownicy, zleceniobiorcy, wykonujący umowę o dzieło, emeryci i renciści. A także ci, którzy wypełniają PIT-38, czyli osoby uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych, np. sprzedaży akcji.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2018 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

Ulgi i dotacje: Wsparcie dla przedsiębiorstw na realizację projektów B+R sektora motoryzacyjnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór na projekty B+R dla sektora motoryzacyjnego. Termin naboru wniosków trwa od 11 maja 2018 r. do 10 lipca 2018 r. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw. Przedmiot dofinansowania stanowi wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarach badawczych takich jak innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu, czy też innowacyjne pojazdy i napędy; oraz innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Ceny transferowe: Terminy na wypełnienie obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych zostały przedłużone

Dnia 15 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Dotychczasowe terminy zostały przedłużone do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje przedłużenie terminów sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia organom podatkowym oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej oraz dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania ws. transakcji z podmiotami powiązanymi (na formularzach CIT/TP oraz PIT/TP).
Rozporządzenie przedłuża w tym zakresie terminy wynikające z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwotnie ustalone na datę złożenia zeznania rocznego.

Więcej na ten temat w Transfer Pricing Alert KPMG pt. „Terminy na wypełnienie obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych zostały przedłużone”
 

Pozostałe zagadnienia: Przychody ze sprzedaży kryptowalut

W wyroku z dnia 6 marca 2018 r. (sygn. II FSK 488/16) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż przychód ze sprzedaży bitcoina należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych. Sąd wskazał, iż katalog zawarty w art. 18 ustawy o PIT nie ma charakteru zamkniętego, więc również przychody z „innych prawa majątkowych” – z ich posiadania, wykorzystania, jak też odpłatnego zbycia stanowią przychody z praw majątkowych. Sąd podkreślił, że nie można czynić zarzutu ustawodawcy, że wśród praw majątkowych nie wymienił wprost obrotu bitcoinem. Ponadto, NSA wskazał, że stanowisko sądu I instancji oraz organu interpretacyjnego jest zgodne z powoli kształtującą się linią orzeczniczą.

Więcej informacji dot. zagadnień związanych z opodatkowaniem kryptowalut, w szczególności na gruncie PIT już 27 marca 2018 r. podczas webinarium KPMG pt. „Opodatkowanie kryptowalut”. Zapraszamy do udziału.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs