GI Alert - Wsparcie dla przedsiębiorstw na realizację projektów B+R sektora motoryzacyjnego

GI Alert - Wsparcie dla przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór na projekty B+R dla sektora motoryzacyjnego.

1000
Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Grants and incentives Alert

1.2 Sektorowe pogramy B+R – Program sektorowy INNOMOTO

Termin naboru wniosków
Od 11 maja 2018 r. do 10 lipca 2018 r.

Pula środków na dofinansowania
300 000 000 PLN

Intensywność wsparcia

• badania przemysłowe:
do 80 proc. dla MŚP
do 65 proc. dla dużych firm

• prace rozwojowe:
do 60 proc. dla MŚP
do 40 proc. dla dużych firm

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w następujących obszarach badawczych:
• innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
• innowacyjne pojazdy i napędy;
• innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Zasady realizacji projektu

• wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi wynosić od 1 mln PLN do 30 mln PLN;
• projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim;
• projekt musi dotyczyć prac nad nowymi/ulepszonymi produktami, procesami, technologiami lub usługami.

Nowość w zakresie procedury oceny

Wprowadzono możliwość poprawy wniosku o dofinasowanie na podstawie uwag ekspertów.

Nasze doświadczenie

Wszystkie wnioski składane przy wsparciu KPMG w zeszłym naborze INNOMOTO otrzymały wsparcie: kwota dofinansowania o łącznej wartości ok. 40 mln PLN.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

• ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania;
• doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji;
• pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
• przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu;
• będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
• będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs