Raport: Polski system podatkowy wg uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Ocena polskiego systemu podatkowego

Średnia ocena polskiego systemu podatkowego jest taka sama jak w ubiegłym roku i wynosi 2,2 pkt. Wynik ten jest średnią ocen poszczególnych elementów systemu, spośród których najniżej oceniona została stabilność przepisów podatkowych. Wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym zostało ocenione identycznie jak w zeszłym roku, natomiast pozostałe elementy polskiego systemu podatkowego zyskały wyższe oceny w porównaniu z poprzednią edycją badania.

1000

Kontakt

Paweł Barański KPMG w Polsce

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Raport: Polski system podatkowy wg uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone 9 stycznia 2018 roku wśród uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj. przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu. Celem badania było poznanie opinii kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw działających w różnych branżach na temat polskiego systemu podatkowego. W badaniu wzięło udział 191 osób. Respondenci wyrazili swoją opinię udzielając odpowiedzi na 6 pytań zawartych w ankiecie. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG jest corocznym wydarzeniem, którego pomysłodawcą i organizatorem od 2011 roku jest firma audytorsko-doradcza KPMG w Polsce. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, dedykowane przedstawicielom kadry zarządzającej w firmach ze wszystkich sektorów gospodarki odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach, a w szczególności dyrektorom finansowym, głównym księgowym oraz szefom sprawozdawczości finansowej i controllingu. W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba 1100 uczestników.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie