GI Alert - Wsparcie projektów związanych z wdrożeniem wyników prac B+R

Wsparcie projektów związanych z wdrożeniem prac B+R

Przedsiębiorcy prowadzący projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innowacji technologicznych będą mogli uzyskać wsparcie w formie dotacji.

1000
Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Panele solarne

Już niebawem rozpoczną się nowe nabory wniosków na dofinansowanie projektów.

Wsparcie będzie udzielane na projekty realizowane przez małe
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które dotyczyć będą wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w formie kredytu na projekty dotyczące prac wdrożeniowych z zakresu innowacji technologicznych.

W ramach obu konkursów, intensywność wsparcia ustalana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
 

3.2.1 POIR Badania na rynek

Termin naboru wniosków:

I termin: od 5 września 2017 r.
do 28 lutego 2018 r.

II termin: od 20 marca 2018 r.
do 5 grudnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?


O wsparcie ubiegać się będą mogły podmioty spełniające kryteria mikro, małego oraz średniego przedsiębiorcy oraz projekty realizowane w średnich miastach tj. miastach mających powyżej
20 tys. mieszkańców oraz miastach mających powyżej 15 tys. mieszkańców - będących stolicami powiatów, z wyłączeniem miast wojewódzkich.


Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne
prace rozwojowe.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw: 5 mln PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw: 10 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu na prace rozwojowe wynosi: 1 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu na usługi doradcze wynosi: 1 mln PLN
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln PLN, w tym: 

  • na prace rozwojowe 450 tys. PLN,
  • na usługi doradcze 500 tys. PLN.

3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Termin naboru wniosków:

Od 15 lutego 2018 r.
do 24 maja 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP.

Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie?

Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia. Technologie wdrażane w ramach projektu mogą mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej, które to umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Zasady realizacji projektu

Dofinansowanie przekazywane jest w formie częściowej spłaty kredytu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: brak

Maksymalna kwota dofinansowania: 6 mln PLN
 

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

 
  • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
  • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji,
  • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
  • przygotujemy wniosek/deklaracje/dokumentację o finansowe wsparcie projektu,
  • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny
  • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów,
  • celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie