Tax Alert: Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji - wielka strefa inwestycji już wkrótce obecna w całej Polsce

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Wielka strefa inwestycji w całej Polsce już wkrótce stanie się rzeczywistością.

1000

Kontakt

Paweł Barański KPMG w Polsce

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji - wielka strefa inwestycji w całej Polsce już wkrótce stanie się rzeczywistością

Zachęty podatkowe dla przedsiębiorców mają być dostępne na terenie całego kraju, bez ograniczeń terytorialnych – takie są założenia projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, który aktualnie znajduje się na jednym z końcowych etapów procedury legislacyjnej. Zgodnie ocenia się, że ogólna koncepcja wprowadzenia strefy inwestycji jest trafna, przy czym o powodzeniu całego przedsięwzięcia zadecydować mogą szczegóły, których ostateczny kształt powinniśmy poznać w ciągu kilku tygodni. Zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE wydane do czasu wprowadzenia nowych przepisów będą obowiązywać na dotychczasowych zasadach do 2026 roku. Natomiast po wprowadzeniu nowego systemu nie będą wydawane kolejne zezwolenia na podstawie dotychczasowych zasad.

Najistotniejsze zagadnienia, które znalazły się w projekcie:

1. Wydłużenie okresu korzystania ze wsparcia

Wsparcie dla inwestycji podejmowanej w dowolnej lokalizacji w Polsce (z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów) będzie udzielane w formie decyzji o wsparciu. Według nowych zasad decyzje będą wydawane na okres od 10 do maksymalnie 15 lat.
W przypadku inwestycji lokowanych w granicach dotychczasowych SSE decyzja będzie wydawana na 15 lat.
 

2. Podział wyników przy działalności prowadzonej w oparciu o co najmniej dwie decyzje/dwa zwolnienia

  • Projektowane przepisy zakładają wprowadzenie obowiązku kalkulowania wyniku podatkowego odrębnie dla każdej uzyskanej decyzji o wsparciu;
  • Powyższa regulacja od dnia 1 stycznia 2019 r. ma znaleźć zastosowanie również do przedsiębiorców korzystających z dwóch lub więcej zezwoleń strefowych uzyskanych na dotychczasowych zasadach
     

3. „Mała klauzula obejścia prawa podatkowego”

Nowe przepisy zakładają wyłączenie prawa do zwolnienia, w przypadku, gdy:

  • osiąganie dochodów z działalności objętej wsparciem jest wynikiem czynności, których głównym celem było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego lub gdy czynności te nie miały rzeczywistego charakteru;
  • podatnik korzystający ze zwolnienia dokonuje czynności prawnych, w tym ramach działalności nieobjętej zwolnieniami, których głównym celem jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.

4. Zmiany w Ustawie o CIT i Ustawie o PIT

1 stycznia 2018 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie przepisów Ustawy o CIT i Ustawy o PIT. Wskazana nowelizacja może znacząco wpływać również na prowadzenie na terenie SSE działalności korzystającej ze zwolnienia na dotychczasowych zasadach, jak i na podstawie nowych decyzji o wsparciu.

W powyższym kontekście, należy mieć w szczególności na uwadze wyodrębnienie na gruncie podatku CIT dwóch źródeł przychodów – z zysków kapitałowych oraz z działalności gospodarczej, a w konsekwencji wprowadzenie obowiązku odpowiedniego przyporządkowania uzyskiwanych przez przedsiębiorców przychodów i kosztów do kategorii przewidzianych w aktualnie obowiązujących przepisach.

Podsumowanie

Projektowane przepisy, które zastąpią dotychczasowe regulacje dotyczące udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE i korzystania w związku z tym pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, mają zapewnić trwały i zrównoważony terytorialnie rozwój gospodarczy. Nowy mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom ma skutecznie zachęcić do inwestycji. Ostateczny kształt ustawy pozwoli stwierdzić, czy jednocześnie przedsiębiorcom zostaną zapewnione optymalne warunki inwestowania. W praktyce okaże się również, czy kontrowersyjne przepisy wprowadzające sankcje związane z obejściem prawa podatkowego będą służyły jedynie przeciwdziałaniu nadużyciom w korzystaniu ze zwolnień podatkowych, czy również skutecznie zniechęcą do wielkiej strefy inwestycji.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat nowelizacji, jak również przedyskutować możliwości zmiany obecnego modelu prowadzonej działalności, tak aby dostosować się do nowych regulacji, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs