GI Alert - Ulgi i dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R)

Ulgę podatkową na B+R oraz dotację można łączyć

Prace przedsiębiorstw nad rozwojem produktów i technologii mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji oraz nowej ulgi podatkowej na B+R. Ulgę podatkową na B+R oraz dotację można łączyć i tym samym uzyskać maksymalny poziom wsparcia.

1000
Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Ulgi i dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R)

Już niebawem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie nowe nabory wniosków na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Dotacja wynosi od 25 proc. do 80 proc. kosztów B+R.

Wsparcie będzie udzielane na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Dodatkowo MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz usług doradczych związanych z pracami przedwdrożeniowymi (50 proc. kosztów kwalifikowanych). W 2018 r. nie przewiduje się konkursów dla projektów realizowanych w woj. mazowieckim.
Nowa ulga podatkowa na B+R umożliwia natomiast zmniejszenie podatku dochodowego do zapłaty o 9,5 proc. kosztów kwalifikowanych B+R za rok 2017. Od 2018 r., zgodnie z ustawą, ulga B+R będzie standardowo zmniejszała podatek dochodowy o 19 proc. kosztów B+R.
 

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka - MŚP

Termin naboru wniosków

I termin: od 1 marca 2018 r.
do 30 maja 2018 r.

II termin: od 16 sierpnia 2018 r.
do 14 grudnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla MŚP: 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR
 

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka – Duże Firmy

Termin naboru wniosków

I termin: od 1 marca 2018 r.
do 29 czerwca 2018 r.

II termin: od 3 września 2018 r.
do 30 listopada 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 mln PLN – dla projektów realizowanych samodzielnie, 10 mln PLN – dla projektów realizowanych w konsorcjum.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR
 

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka – MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence

Termin naboru wniosków

Od 3 kwietnia 2018 r.
do 28 grudnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: brak

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR
 

1.2 POIR - Innowacyjny recykling

Termin naboru wniosków

Od 24 września 2018 r.
do 20 listopada 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Program sektorowy służy realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki zajmującymi się recyklingiem odpadów z sektora metali niezależnych, odpadami wydobywczymi z węgla kamiennego, odpadami ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych oraz drewna.

Zasady realizacji projektu 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 0,8 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 18 mln PLN

 

1.2 POIR InnoNeuroPharm

Termin naboru wniosków

Od 3 sierpnia 2018 r.
do 2 października 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów w zakresie prac nad innowacyjnymi produktami leczniczymi, innowacyjnymi technikami wytwarzania produktów leczniczych, innowacyjnymi metodami diagnostycznymi, innowacyjnymi metodami rehabilitacji chorych w neuromedycynie oraz rozwoju narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 40 mln PLN
 

1.2 POIR INNOMOTO

Termin naboru wniosków

Od 11 maja 2018 r.
do 10 lipca 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów związanych z przemysłem motoryzacyjnym.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 20 mln PLN

 

1.2 POIR INNOship

Termin naboru wniosków

Od 30 kwietnia 2018 r.
do 29 sierpnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów w branży stoczniowej.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 60 mln PLN
 

4.1.4 POIR Projekty aplikacyjne

Termin naboru wniosków

Od 16 maja 2018 r.
do 16 lipca 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły konsorcja przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Projekty aplikacyjne powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym. Przyczynią się do rozwoju współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców w związku z realizacją projektów których celem jest praktyczne zastosowanie ich rezultatów.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln PLN

 

Ulga podatkowa na B+R

Ulga B+R może być powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców. Jej zalety to:

 • kumulatywne odliczenie z premią kosztów kwalifikowanych za cały rok podatkowy w rocznej deklaracji,
 • brak konkursów jak w przypadku dotacji,
 • odliczanie kosztów już poniesionych (w tym możliwość zastosowania ulgi B+R do roku 2016 w drodze korekty deklaracji),
 • brak ograniczenia co do branży, rodzaju projektów B+R czy też poziomu innowacyjności.
   

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania projektów ulgami i dotacjami. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek/deklaracje/dokumentacje o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
   

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie