GI Alert - 400 milionów zł na innowacje w sektorze gazownictwa

400 milionów zł na innowacje w sektorze gazownictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w kooperacji z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz GAZ-SYSTEM ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez konsorcja sektora gazowniczego – Program „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze funkcjonowania sektora gazownictwa – INGA” w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe.

1000
Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail
400 milionów zł na innowacje w sektorze gazownictwa

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 400 mln PLN.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się mogą konsorcja składające się: 

 • z jednostki naukowej i przedsiębiorstwa; 
 • z dwóch jednostek naukowych.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie w ramach Programu udzielane będzie na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w zakresie gazownictwa w następujących obszarach badawczych:

 • poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych;
 • pozyskanie metanu z pokładów węgla;
 • materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych;
 • sieci gazowe;
 • użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG;
 • technologie wodorowe i paliwa gazowe;
 • technologie stosowane we współpracy z klientami
 • ochrona środowiska.

 

Zasady realizacji projektu

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi wynosić od 1 do 20 mln PLN.

Intensywność pomocy

Maksymalna intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe wynosi odpowiednio:

1) dla przedsiębiorstw:

 • 80 proc. i 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 75 proc. i 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;
 • 65 proc. i 40 proc. kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.

2) dla jednostek naukowych:

 • 100 proc. kosztów kwalifikowanych.
   

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania;
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji;
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
 • przygotujemy wniosek/deklaracje/dokumentację o finansowe wsparcie projektu;
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie