TP Alert: Trwają prace nad wprowadzeniem nowej, uproszczonej procedury zawierania porozumień APA

Trwają prace nad wprowadzeniem nowej procedury

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowej, uproszczonej procedury zawierania porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych (tzw. uproszczona procedura APA, ang. Advance Pricing Agreement). Uproszczona procedura znalazłaby zastosowanie m.in. do transakcji dotyczących niektórych usług niematerialnych zawieranych pomiędzy pomiotami powiązanymi.

1000
 Trwają prace nad wprowadzeniem nowej, uproszczonej procedury zawierania porozumień APA Trwają prace nad wprowadzeniem nowej, uproszczonej procedury zawierania porozumień APA

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów dnia 15 grudnia 2017 r., trwają prace nad zmianą przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie procedury zawierania porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych. Nowa procedura znalazłaby zastosowanie do wybranych typów transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 15e Ustawy o CIT, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Nowej, uproszczonej procedurze podlegałyby więc m.in. transakcje dotyczące niektórych usług niematerialnych (np. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli), transakcje licencyjne oraz transakcje w zakresie ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń. Po wprowadzeniu nowej procedury APA, procedura funkcjonująca obecnie byłaby stosowana (w niezmienionym kształcie) jedynie do transakcji o dużym stopniu skomplikowania i wysokim ryzyku.

Podobnie jak w przypadku obecnie funkcjonującej procedury zawierania porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych, celem nowej procedury będzie wydanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej decyzji uznającej prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi. W odróżnieniu od obecnie funkcjonującej procedury APA, procedura stosowana w przypadku transakcji, o których mowa w art. 15e Ustawy, miałaby być procedurą uproszczoną, tj. związaną z mniejszą ilością obowiązków po stronie podatnika, niższa opłatą i krótszym czasem rozpatrywania wniosków.


Podjęcie prac przez Ministerstwo Finansów nad nową, uproszczoną procedurą zawierania porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych jest efektem wzmożonego zainteresowania podatników powyższymi porozumieniami w związku ze zmianami Ustawy o CIT, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W ich efekcie, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre usługi niematerialne, należności licencyjne oraz kosztów ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń zostanie ograniczona (limit w wysokości 5 proc. EBITDA ma zastosowanie do kosztów przekraczających w roku podatkowym 3 mln zł). Powyższe ograniczenie nie będzie miało jednak zastosowania do kosztów usług, opłat i należności objętych decyzją APA.

Obecnie nie są znane jeszcze szczegóły proponowanej nowej procedury. To samo dotyczy ewentualnej daty, od kiedy mogłaby ona być osiągalna dla polskich podatników. Będziemy Państwa informować o dalszym rozwoju sytuacji.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat procedury zawierania porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych w Polsce, jak również przedyskutować możliwość zawarcia takiego porozumienia w odniesieniu do konkretnej transakcji, prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs