Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.11 - 04.12.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.11 - 04.12.2017

Jest 4 grudnia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

PCC: Dysponowanie środkami pieniężnymi poprzez ich lokowanie na lokatach bankowych a PCC

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z 29 listopada br. (sygn.akt. I SA/Wr 916/17), czynność lokowania przez spółkę środków pieniężnych użytkowników serwisu w zakresie prowadzenia zbiórek pieniężnych na lokatach nie stanowi depozytu nieprawidłowego, o którym mowa w art. 845 k.c. Zdaniem Sądu, mając na uwadze, że tytułem prawnym do dysponowania przez spółkę środkami pieniężnymi wpłaconymi organizatorowi przez użytkowników na daną zrzutkę wyłącznie poprzez ulokowanie ich na bezpiecznej lokacie/lokatach bankowych nie będzie żadna z umów nazwanych, wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych a jedynie postanowienia regulaminu, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

PIT: 15% stawka podatku PIT dla małych firm

W dniu 22 listopada 2017 r. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2034). Celem projektowanych zmian jest obniżenie stawki podatku z 19% do 15% dla małych firm rozliczających tzw. liniowy podatek PIT. Mając na uwadze, iż stawka podatkowa w wysokości 15% obowiązuje już dla małych firm rozliczających podatek CIT, proponowane rozwiązanie ma doprowadzić do zrównania zasad opodatkowania wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego czy od uzyskiwanych dochodów rozliczają oni PIT, czy CIT.
Zgodnie z projektem ustawy, nowelizacja przepisów miałaby wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

CIT: Odpisy amortyzacyjne przy podziale przez wydzielenie

W wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. (III SA/Wa 3874/16), WSA w Warszawie stwierdził, że zgodnie z przepisami amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. W efekcie w przypadku podziału przez wydzielenie, za miesiąc podziału odpisów amortyzacyjnych dokonuje spółka dzielona. Natomiast spółka przejmująca dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu podziału.

VAT: Zakres obowiązku obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu pośredniego od pierwotnego producenta

Zgodnie z wyrokiem NSA z 24 listopada br. (sygn. III SA/Gl 709/17), Sąd wskazał, iż należy zgodzić się ze stanowiskiem, że podatek naliczony wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług. W sytuacji kiedy spółka nie posiada dokumentu z którego wynikałoby, że podatek naliczony zawarty w fakturach czy cena nabycia stwierdzona fakturą uległa zmianie - nie ma podstaw do korygowania podatku naliczonego. Stosunek prawny łączy bowiem spółkę i podmiot od którego nabyła towary i usługi, a w tej relacji pierwotny producent, który udzielił spółce rabatu pośredniego jest już niejako osobą trzecią.

Pozostałe zagadnienia: Organ ma obowiązek oceny symbolu PKWiU

Jak orzekł NSA w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. (sygn. akt I FSK 179/16), przyporządkowanie danego towaru czy usługi do odpowiedniego symbolu PKWiU nie jest elementem stanu faktycznego wymaganym we wniosku o udzielenie interpretacji, ale podlega ocenie organu podatkowego. Uzasadniając swoje stanowisko, NSA podkreślił, że w przypadku, gdy dany przepis wyraźnie odwołuje się do konkretnego symbolu PKWiU, uzależniając od niego możliwość zastosowania preferencyjnej stawki, organ jest zobowiązany dokonać oceny prawidłowości przyporządkowania przez podatnika opisanych we wniosku produktów do odpowiedniego grupowania.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie