Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.12 - 11.12.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.12 - 11.12.2017

Jest 11 grudnia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

CIT: Każdą wierzytelność należy udokumentować

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 5 grudnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3151/15), w przypadku gdy podatnikowi przysługuje kilka wierzytelności w stosunku do samego dłużnika, udokumentowanie nieściągalności jednej z nich, nie pozwala na zaliczenie do kosztów podatkowych pozostałych. W przedmiotowym stanie faktycznym, spółka dysponowała postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, które prowadzone było z jednego tytułu wykonawczego. Jednocześnie, pozostałe tytuły wykonawcze przeciwko temu samemu dłużnikowi nie zostały skierowane do egzekucji ze względów finansowych. Wbrew stanowisku spółki, NSA przyjął, że nawet przy tożsamości dłużnika, warunkiem zaliczenia do kosztów jest odrębne udokumentowanie nieściągalności każdej z wierzytelności.

 

Ochrona interesów podatnika: Publikowanie danych podatkowych największych firm

Nowelizacja ustawy o CIT, przewidująca publikowanie informacji o rozliczeniach podatkowych w Biuletynie Informacji Publicznej, została przyjęta przez Senat 6 grudnia 2017 r. bez poprawek.
Regulacja będzie dotyczyć podatników, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro a także Podatkowych Grup Kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów
 

PIT: Zakres przedmiotowy pojęcia „wytworzony środek trwały” na gruncie ustawy PIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 5 grudnia br. (sygn. akt. II FSK 3143/15), za wytworzenie można uznać taką modyfikację przedmiotu, w wyniku której traci on swoje pierwotne przeznaczenie i przypisywane są mu nowe funkcje. W przypadku lokalu mieszkalnego, nie będącego środkiem trwałym, za powstanie nowego przedmiotu opodatkowania, można uznać jego zmianę w taki sposób, aby w efekcie końcowym pełnił funkcję lokalu użytkowego. W związku z tym przedmiotowego lokalu nie sposób uznać za używany (skoro w istocie został wytworzony), a poczynionych przez podatniczkę prac inwestycyjnych za ulepszenie środka trwałego. Z tej też przyczyny podatniczka nie może skorzystać z prawa do ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

VAT: Split payment przesunięty na 1 lipca 2018 r.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzające mechanizm podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) wejdą w życie 1 lipca 2018 r., trzy miesiące później niż zakładano – taką zmianę przegłosował na posiedzeniu w dniu 7 grudnia br. Senat. Za przesunięciem terminu głosowało 70 senatorów, jeden był przeciw i jeden się wstrzymał. Oprócz powyższej zmiany, Senat przyjął także inną poprawkę zakładającą, że mechanizm tzw. podzielonej płatności będą mogły stosować wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych, a nie tylko banki i SKOK-i.

Pozostałe zagadnienia: Likwidacja górnego limitu składek ZUS od 2019 r

W dniu 7 grudnia 2017 r. Senat przegłosował poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek dopiero od 2019 roku. Zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zakłada się zniesienie tzw. limitu trzydziestokrotności związanego z opłacaniem składek emerytalnych i rentowych (w 2017 roku jest to kwota 127 890 zł). Obecnie, po osiągnięciu takiego przychodu, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie są opłacane.

 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs