Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.09 - 02.10.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.09 - 02.10.2017

Jest 2 października 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000

Kontakt

Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

  • VAT: Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o VAT ws. split payment
  • CIT: Obowiązki płatnika w przypadku braku obowiązku podatkowego po stronie podatnika
  • PIT: Projektowane zmiany w ustawie o PIT od 2018 roku
  • Cło i akcyza: Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w ustawie akcyzowej
  • Pozostałe zagadnienia: Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową a zwolnienie z PCC
     

VAT: Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o VAT ws. split payment

Dnia 19 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o VAT przewidujący wprowadzenie mechanizmu split payment. Mechanizm przewiduje wyodrębnienie specjalnego rachunku VAT dostawcy, w ramach którego na jednym koncie będzie gromadzona kwota VAT, a na drugim należna kwota netto. Co do zasady, podatnik nie będzie mógł swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku. Korzystanie ze split payment będzie miało charakter dobrowolny. W celu zachęcenia podatników do korzystania z nowej metody płatności, ustawodawca przewidział szereg korzyści, m. in. wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe, brak sankcji VAT czy obniżenie zobowiązania w przypadku jego przedterminowego uregulowania z rachunku VAT.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający tzw. „split payment”
 

CIT: Obowiązki płatnika w przypadku braku obowiązku podatkowego po stronie podatnika

W wyroku z dnia 27 września 2017 r. (sygn. akt II FSK 2284/15) NSA wskazał, że rozstrzygając czy na płatniku ciąży obowiązek pobrania podatku, w tym zryczałtowanego podatku dochodowego, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy zaistniało zdarzenie prawne powodujące powstanie obowiązku podatkowego po stronie podatnika.
W sytuacji, gdy tego rodzaju obowiązek po stronie podatnika nie powstaje, nie ma również obowiązku poboru po stronie płatnika.
 

PIT: Projektowane zmiany w ustawie o PIT od 2018 roku

26 września br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy z dnia 22 września 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W projekcie proponuje się m.in. zmianę wysokości stawki za ryczałt od najmu, zmianę w opodatkowaniu programów motywacyjnych czy też podwyższenie wysokości zwolnień podatkowych. Projekt zakłada również podwyższenie od 2018 roku kwoty wolnej od podatku z 6 600 zł do poziomu 8 tys. zł. Oznacza to, że osoby, których dochód wyniesie nie więcej niż 8 tys. zł w roku podatkowym, w ogóle nie zapłacą PIT.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Projektowane zmiany w ustawie o PIT od 2018 roku”
 

Cło i akcyza: Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w ustawie akcyzowej

Rząd przygotował projekt zmian do ustawy o podatku akcyzowym. Zasadnicza zmiana będzie polegała na zastąpieniu dotychczasowego papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczeniach produktów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy lub zerową stawką akcyzy ze względu na przemieszczenie elektronicznym dokumentem e-DD. Obsługą wymiany takich dokumentów będzie zajmował się system EMCS, co dodatkowo upodabnia planowany model przemieszczania wyrobów zwolnionych do tego stosowanego przy transporcie wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
Zmiany dotyczą również zwolnienia z akcyzy ubytków produktów akcyzowych, co może mieć pozytywny wpływ na sytuację części podatników. Pozostałe zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący i uściślający.
Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku z wyjątkiem przepisów dotyczących dokumentu e DD, gdzie vacatio legis przewidziano od połowy 2018 roku.
 

Pozostałe zagadnienia: Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową a zwolnienie z PCC

W wyroku wydanym 19 września 2017 roku NSA potwierdził, iż przekształcenie spółki kapitałowej w osobową jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli nie dochodzi do zwiększenia majątku spółki osobowej w stosunku do kapitału zakładowego spółki przekształcanej. Do opodatkowania PCC nie dochodzi nawet wówczas, gdy w przeszłości podwyższenie kapitału zakładowego w spółce przekształcanej nie podlegało PCC, gdyż było związane z tzw. wymianą udziałów. NSA podkreślił, że zwolnienie z PCC wynika wprost z przepisów.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs