Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.10 - 23.10.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.10 - 23.10.2017

Jest 23 października 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Ulgi i dotacje: Zmiany w uldze na prace B+R

Od 2018 r. w ramach ulgi B+R przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo do 100% kosztów kwalifikowanych (150% dla przedsiębiorstw posiadających status CBR). Zmiany obejmą również definicję kosztów wynagrodzeń, umożliwienie odliczania kosztów umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi oraz dodanie kategorii kosztów obejmujących nabycie sprzętu laboratoryjnego. Od nowego roku z ulgi będą także mogli korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie SSE w odniesieniu do tych kosztów, które nie są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Więcej informacji na temat ulgi B+R już 8 listopada 2017 r. podczas webinarium KPMG pt. „Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia prac B+R". Zapraszamy do udziału.

VAT: Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego bez VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 19 października 2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 477/17), sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie podlega VAT. Jak orzekł WSA, w tym przypadku transakcja sprzedaży stanowi w istocie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości, a nie jak przyjął organ podatkowy kontynuację wcześniejszej dostawy. W konsekwencji, czynności tej nie można potraktować jak ponowną dostawę tego samego towaru między tymi stronami. Skoro dochodzi jedynie do zmiany tytułu prawnego do nieruchomości, a nie przejścia władztwa do rzeczy, czynność taka nie podlega opodatkowaniu VAT.

CIT: Kryteria rozgraniczające pojęcie reklamy i reprezentacji

W wyroku z dnia 18 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2538/15) NSA zauważył, iż sformułowanie ogólnych zasad w rozgraniczających pojęcie reklamy i reprezentacji nie jest możliwe. W efekcie należy za każdym razem odnosić się do konkretnych okoliczności faktycznych kierując się kryteriami takimi jak np. wartość przekazywanych materiałów reklamowych, zasady akcji promocyjnych, grono odbiorców czy też opatrzenie materiałów reklamowych logo. Co jednak istotne, o klasyfikacji nie decyduje żadne ze wskazanych kryteriów rozpatrywane z osobna, lecz dopiero ich łączna analiza.

PIT: Zapewnienie zakwaterowania pracownikom oddelegowanym do pracy poza miejscem zamieszkania a PIT

Jak wynika z ostatniego wyroku WSA w Warszawie z dnia 18 października br. (sygn.akt. III SA/Wa 3045/16), jeżeli ze stanu faktycznego możemy wywnioskować, że świadczenia polegające na zapewnieniu noclegów dla pracowników spółki służyć mają wyłącznie wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy (spółki), to w konsekwencji należy uznać, że w takim przypadku wartość bezpłatnego zakwaterowania zapewnianego pracownikom czasowo oddelegowanym do pracy poza stałe miejsce pracy nie stanowi dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zdaniem Sądu, powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie m.in. w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13), w którym sformułowano wymogi, które muszą być spełnione, aby dany przychód mógł być uznany za przychód pracowniczy.

Pozostałe zagadnienia: Konsultacje podatkowe w sprawie raportowania schematów podatkowych

20 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący konsultacji podatkowych w sprawie raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules). Ministerstwo Finansów rozpoczęło bowiem prace legislacyjne nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania tego typu zdarzeń, w związku z czym przeprowadza również konsultacje podatkowe w tym zakresie. Zaproponowane rozwiązania mają również wprowadzić uprawnienie do publikacji ostrzeżeń o możliwości zastosowania przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania do określonych schematów podatkowych. Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów i będą dostępne do dnia 15 listopada 2017 r.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs