Ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej przegłosowana przez Senat

Ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej

Senat jednogłośnie przegłosował ustawę o ratyfikacji wielostronnej konwencji podatkowej (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI), której podstawowym założeniem jest dalsze uszczelnianie systemów podatkowych i umożliwienie skuteczniejszej walki z nadużyciami podatkowymi.

1000

Konwencja została sporządzona 24 listopada 2016 r. w Paryżu. 7 czerwca 2017 r. podpisało ją ponad 100 państw, w tym Polska.

Konwencja MLI odnosi się m.in. do metod unikania podwójnego opodatkowania (tzw. klauzula switch over). Jednym z wielu rozwiązań, które przewiduje konwencja, jest wprowadzenie tzw. metody kredytu podatkowego, która ma na celu pomoc w odzyskaniu władztwa podatkowego nad dochodami dotychczas „zwalnianymi” z opodatkowania na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie oznacza to jednak, że dochody osiągane przez Polaków z pracy za granicą będą opodatkowane w Polsce, bowiem w przypadku osób fizycznych zastosowanie znajdzie tzw. ulga abolicyjna.

W przypadku Polski zmiany mają objąć m.in. 78 zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na zgłoszonej przez Polskę liście znalazły się m.in. umowy z takimi krajami jak: Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Norwegia czy Szwecja.

Wbrew obawom formułowanym przez niektórych parlamentarzystów, ratyfikacja nie spowoduje podwójnego opodatkowania Polaków mieszkających i pracujących za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii (za sprawą możliwości zastosowania wspomnianej wyżej ulgi abolicyjnej).

Wejście w życie pierwszych zmian do umów podatkowych zakładane jest przez OECD na początek 2018 r.  

 

Paulina Zajączkowska

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs