Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.09 - 11.09.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.09 - 11.09.2017

Jest 11 września 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.09 - 11.09.2017

CIT: Aktualizacja zmian w ustawie CIT na 2018 r.

W związku z licznymi uwagami do projektu ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie pewnych modyfikacji do istniejącej treści omawianych przepisów.

Do najważniejszych zmian należy m.in. złagodzenie wysokości podatku od nieruchomości komercyjnych. Zamiast 0,042% wartości początkowej budynku wyniesie on 0,035% wartości początkowej budynku miesięcznie i będzie on pobierany jedynie od nadwyżki wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, a nie od całości wartości budynku, gdy przekracza ona 10 mln zł. Dodatkowo wprowadzone ustawą ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów dotyczyć będzie jedynie usług niematerialnych kupowanych podmiotów niepowiązanych.

Ochrona interesów podatnika: Nowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Projekt ten stanowi aktualną wersję ustawy, której celem jest przeciwdziałanie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Zgodnie z nowym projektem szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie dokonywał analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, uwzględniając w szczególności wskaźnik ryzyka oraz informacje i zestawienia przekazane przez izbę rozliczeniową w oparciu o dane uzyskane od banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Nowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego

Ulgi i dotacje: Wsparcie dla przedsiębiorstw na realizację projektów dotyczących infrastruktury B+R

Ministerstwo rozwoju planuje kolejny konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących budowy lub rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej. Dofinansowanie dotyczy zakupu środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów i surowców oraz wiedzy technicznej i doradztwa. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50% na koszty inwestycji i 25% na pozostałe koszty (dla dużych przedsiębiorstw, dla średnich i małych odpowiednio 10% i 20% więcej). Konkurs będzie trwał od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Wsparcie dla przedsiębiorstw na realizację projektów dotyczących infrastruktury B+R

VAT: Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

Darowizny materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. są opodatkowane 0% stawką VAT. Minister rozwoju i finansów podpisał 4 września br. rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które zezwala na stosowanie 0% stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazanych od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 r. na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic, które miały miejsce w sierpniu 2017 r.

Pozostałe zagadnienia: Zawarcie umowy spółki komandytowej a podatek PCC

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6 września 2017 r. (sygn. akt. II FSK 2136/15), jak wynika z art. 1 ust. 1 lit. k ustawy PCC przedmiotem opodatkowania jest czynność cywilnoprawna w postaci zawarcia umowy spółki komandytowej. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia tej umowy. Z kolei zgodnie z art. 109 § 2 kodeksu spółek handlowych od zawarcia umowy do zarejestrowania spółki, wspólnicy spółki komandytowej odpowiadają solidarnie razem ze spółką komandytową. Z przepisów tych w sposób niewątpliwy wynika, że notariusz ma obowiązek pobrać PCC z chwilą kiedy powstaje obowiązek podatkowy, a więc w chwili zawarcia umowy spółki komandytowej, od wspólników, którzy odpowiadają solidarnie ze spółką.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs