Podatek od nieruchomości komercyjnych od 2018 r. – nowe obciążenia dla przedsiębiorców

Podatek od nieruchomości komercyjnych od 2018 r.

Na 1 stycznia 2018 zaplanowano wprowadzenie nowego podatku – tym razem podatku od nieruchomości komercyjnych. Póki co, projekt ustawy wciąż procedowany jest w Rządowym Centrum Legislacji, jednak przewidujemy, że w opublikowanej lub nieco zmienionej formie, możemy się spodziewać wprowadzenia przedstawionych regulacji.

1000
Podatek od nieruchomości komercyjnych od 2018 r. – nowe obciążenia dla przedsiębiorców | Aleksandra Leconte

Nowy podatek – w istocie o charakterze majątkowym – umieszczony zostanie w obu ustawach o podatku dochodowym (CIT oraz PIT) i będzie obejmował – zgodnie z aktualnym projektem nowelizacji – opodatkowanie nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł (wedle komunikatów MF z 5 września 2017 r. opodatkowana będzie nadwyżka wartości ponad 10 mln zł).

 

SUBSKRYBUJ >>

 

Podatnikami mają zostać właściciele oraz użytkownicy, którzy dokonują odpisów amortyzacyjnych (także ci zwolnieni z podatku dochodowego jak otwarte fundusze inwestycyjne).

Generalnie za nieruchomości komercyjne, podlegające opodatkowaniu, w projekcie wskazano budynki biurowe (z wyłączeniami) oraz handlowo-usługowe (centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki oraz inne budynki handlowo-usługowe). Jak wskazano w komunikacie z 5 września, z zakresu regulacji Ministerstwo Rozwoju i Finansów planuje wyłączyć budynki biurowe wykorzystywane na własne potrzeby podatnika (np. siedziby).

Stawka podatku jest teoretycznie niewielka, tj. wedle projektu ustawy 0,042% miesięcznie, czyli ok. 0,5% rocznie (jednak zgodnie z najnowszym planami MRF prawdopodobnie zostanie obniżona do 0,035% miesięcznie). Jednakże podstawą opodatkowania będzie wartość początkowa danej nieruchomości niepomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, za to prawdopodobnie powiększana o nakłady. W praktyce oznacza to, iż podatek ten będzie całkowicie oderwany od faktycznej dochodowości danej nieruchomości, co oczywiście w pewnych okolicznościach może potencjalnie doprowadzić do sytuacji, kiedy obciążenie będzie wyższe od dochodu (efektywna stawka większa niż 100%). Co więcej, zobowiązanie podatkowe wynikające z omawianej regulacji, będzie istniało nawet w sytuacji osiągania strat.

Powyższa konstrukcja, czyni ten podatek w zasadzie nie dochodowym, lecz majątkowym, dlatego problematyczne jest umiejscowienie go w przepisach PIT i CIT. Zarzuty w tym zakresie oraz te, dotyczące innych kwestii związanych z opisywaną regulacją, były wysuwane w trakcie konsultacji projektu ustawy. Jednocześnie, należy stwierdzić, że bez znaczenia dla takiej konstrukcji pozostaje to, iż podatek ten może być odliczany od podatku dochodowego obliczonego na zasadach ogólnych (w założeniu, dla inwestycji dochodowych może być więc nieobciążający).

Warto monitorować prace legislacyjne i przygotowywać się do planowanych zmian - zostało niewiele czasu na przyswojenie tych oraz innych, niemniej rewolucyjnych, nowych regulacji podatkowych, planowanych na 2018 r.

Po szczegóły odsyłamy do:

  1. aktualnego projektu nowelizacji,
  2. webinarum: Rewolucja CIT - Konsekwencje dla podatników z dnia 10.08.2017 r. przygotowanego przez ekspertów KPMG.

Autor:  Aleksandra Leconte, Radca prawny, Doradca podatkowy

Podatek od nieruchomości komercyjnych

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs