GI Alert: Wsparcie dla przedsiębiorstw na realizację projektów dotyczących infrastruktury B+R

GI Alert: Wsparcie na realizację projektów B+R

Ministerstwo Rozwoju planuje kolejny nabór na projekty dotyczące dofinansowania infrastruktury B+R dla przedsiębiorców.

1000
Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Gi Alert: Wsparcie dla przedsiębiorstw na realizację projektów dotyczących infrastruktury B+R

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Termin naboru wniosków

20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

Pula środków na dofinansowania

150 000 000 PLN

Intensywność wsparcia

 • inwestycje:
  do 70 proc. dla MŚP,
  do 50 proc. dla dużych firm
  (w zależności od lokalizacji projektu).
 • prace rozwojowe:
  do 45 proc. dla MŚP,
  do 25 proc. dla dużych firm.
 • koszty zakupu materiałów i produktów związanych z realizacją projektu:
  do 45 proc. dla MŚP,
  do 25 proc. dla dużych firm, ale nie więcej niż 200 tys. EUR, (100 tys. EUR w sektorze drogowego transportu towarów).

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Zasady realizacji projektu

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi wynosić od 2 mln PLN do 50 mln EUR.

Wnioskodawca musi przedstawić agendę badawczą.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs