GI Alert: Ulgi i dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R)

GI Alert: Ulgi i dotacje na wsparcie rozwoju B+R

Już niebawem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie nowe nabory wniosków na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

1000
Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail
GI Alert: Ulgi i dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R)

Prace przedsiębiorstw nad rozwojem produktów i technologii mogą uzyskać wsparcie w formie:

 • dotacji,
 • nowej ulgi podatkowej na B+R.

Ulgę podatkową na B+R oraz dotację można łączyć i tym samym uzyskać maksymalny poziom wsparcia.

Już niebawem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie nowe nabory wniosków na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Dotacja wynosi od 25 proc. do 80 proc. kosztów B+R.

Dodatkowo MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz usług doradczych związanych z pracami przedwdrożeniowymi (50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Nowa ulga podatkowa na B+R umożliwia natomiast zmniejszenie podatku dochodowego do zapłaty o 9,5 proc. kosztów kwalifikowanych B+R za rok 2017. Od 2018 r., zgodnie z projektem ustawy, ulga B+R będzie standardowo zmniejszała podatek dochodowy o 19 proc. kosztów B+R.

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka

Termin naboru wniosków

Od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie będzie udzielane na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla MŚP: 1 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych firm:

 • 5 mln PLN dla projektów realizowanych samodzielnie,
 • 10 mln PLN dla projektów realizowanych w konsorcjum.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR.
 

1.2 PBSE – sektor elektroenergetyczny

Termin naboru wniosków

Od 2 października 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie będzie udzielane na projekty B+R z zakresu energetyki konwencjonalnej, odnawialnej oraz sieci elektroenergetycznych.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 40 mln PLN.

1.2 INNOSTAL – sektor stalowy

Termin naboru wniosków

Od 9 października 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie będzie udzielane na projekty B+R z zakresu np.: nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania, odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 30 mln PLN.

1.2 INNOSBZ – pojazdy bezzałogowe

Termin naboru wniosków

Od 16 października 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie będzie udzielane na projekty B+R w zakresie m.in.: bezzałogowych statków powietrznych BSP, bezzałogowych platform lądowych BPL i technologii dla pojazdów bezzałogowych.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 20 mln PLN.

4.1.4 Projekty aplikacyjne

Termin naboru wniosków

Od 18 września 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły konsorcja składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln PLN.

Ulga podatkowa na B+R

Ulga B+R może być powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców. Jej zalety to:

 • kumulatywne odliczenie z premią kosztów kwalifikowanych za cały rok podatkowy w rocznej deklaracji,
 • brak konkursów jak w przypadku dotacji,
 • odliczanie kosztów już poniesionych (w tym możliwość zastosowania ulgi B+R do roku 2016 w drodze korekty deklaracji),
 • brak ograniczenia co do branży, rodzaju projektów B+R czy też poziomu innowacyjności.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania projektów ulgami i dotacjami. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek/deklaracje/dokumentacje o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
   

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs