Ograniczenie zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy wynajmie nieruchomości

Ograniczenie ryczałtu przy wynajmie nieruchomości

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Ministerstwo Finansów w ramach projektowanej nowelizacji w zakresie podatków dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych, zakłada się wprowadzenie limitu w wysokości 100 tys. zł rocznie dla przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, dla podmiotów dotychczasowo korzystających ze zryczałtowanej formy opodatkowania, uzyskujących dochody z takiej formy działalności.

1000
Ograniczenie zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy wynajmie nieruchomości

W ramach proponowanej koncepcji przekroczenie limitu kwotowego w wysokości 100 tys. zł w ciągu roku, uniemożliwiałoby podatnikowi zastosowanie stawki 8,5% w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji osobom fizycznym świadczącym usługi najmu (podnajmu) lub dzierżawy (poddzierżawy) nieruchomości o charakterze prywatnym, tj. poza zakresem działalności gospodarczej, pozostawałaby opodatkowanie wynikające z zasad ogólnych, tzn. według skali podatkowej (z wykorzystaniem stawek 18% oraz 32%). W praktyce oznaczałoby to automatyczne objęcie części uzyskiwanych przychodów stawką 32% podatku. W nowelizacji ustawy przewidziano również, że wspomniane ograniczenie dotyczyłoby także przychodów osiąganych z tego rodzaju działalności przez obydwoje małżonków pomiędzy którymi obowiązuje wspólność majątkowa.

 

SUBSKRYBUJ >>

 

Zdaniem Ministerstwa Finansów takie rozwiązanie miałoby służyć ograniczeniu korzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przez podatników, którzy jednocześnie uczynili z odpłatnego wynajmu nieruchomości (lub umów o podobnym charakterze) główne, bądź jedyne źródło swoich dochodów. Według resortu projektowane zmiany będą miały wpływ jedynie na 2% podatników, którzy za lata 2015-2016 r. zadeklarowali przychody w wysokości powyżej 100 tys. zł rocznie (według danych podawanych przez Ministerstwo Finansów zgodnie z informacjami przedstawianymi w deklaracji PIT-28 za 2015 r. - średni deklarowany przychód z najmu wyniósł 18 240 zł).

Podkreślić należy, że zmiana ta nie wpływa na klasyfikację źródła otrzymywanych przychodów. Oznacza to, że w dalszym ciągu będzie to przychód z najmu opodatkowany wg stawek progresywnych. Tymczasem w sytuacji szerszego rozmiaru działalności w postaci najmu generalnym podejściem organów podatkowych było do tej pory ich reklasyfikacja do przychodów z działalności gospodarczej. W tej sytuacji okazuje się, że działalność gospodarcza będzie paradoksalnie „najtańszym” podatkowo rozwiązaniem umożliwiającym skorzystanie ze stawki liniowej 19%. Pytanie tylko, czy nie będzie wówczas ryzyka reklasyfikacji działalności gospodarczej do przychodów z tytułu najmu.

Projektowana przez resort nowelizacja wzbudza kontrowersje, gdyż poza realizacją jej podstawowych celów, tj. zwiększeniem wpływów budżetowych oraz rozgraniczeniem grup podatników według wysokości osiąganych przychodów na tych, którzy zdaniem Ministerstwa Finansów prowadzą działalność gospodarczą od tych, których przychody z tytułu najmu uniemożliwiają takie stwierdzenie, działania rządzących mają daleko bardziej idące skutki.

Po pierwsze, projektowane zmiany są ukierunkowane na wywarcie większego wpływu w przypadku podatników, którzy władają nieruchomościami o wysokiej wartości, umożliwiającymi osiąganie znacznych przychodów i którzy to podatnicy wykorzystują je w rzeczywistości dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane zmiany mogą jednak spowodować, że rykoszetem dostanie się również tym podmiotom, które pomimo posiadania nieruchomości generujących przychód powyżej 100 tys. zł ustawowo określonego limitu, prowadzą działalność mającą charakter wynajmu prywatnego (np. podatnik osiągający wysokie przychody z tytułu wynajmu nieruchomości o dużej powierzchni). Tym samym nie dochodzi tutaj do zrealizowania podstawowego celu ustawy, tj. oddzielenia wynajmu mającego charakter działalności gospodarczej od wynajmu nieruchomości o charakterze prywatnym.

Co więcej, proponowane zmiany wydają się mieć na celowniku uderzenie w podatników zajmujących się wynajmem krótkotrwałym, czyli głównie w podmioty świadczące usługi wynajmu (lub podobne) za pomocą portali internetowych (np. Airbnb, Booking.com). Takie kroki poczynione przez Ministerstwo Finansów wydają się być szczególnie uzasadnione, jeżeli przyjrzymy się bliżej przeciętnej rentowności inwestycji w wynajem nieruchomości, stanowiącej swoisty wskaźnik sugerujący dynamikę zmian we wskazanym sektorze w najbliższym okresie czasu, która w czerwcu bieżącego roku ukształtowała się na poziomie 5,28% . Należy jednak mieć na uwadze, że procedowana nowelizacja ustawy może nie tylko nie przyczynić się do zmniejszenia strat Skarbu Państwa z tytułu nielegalnego wynajmowania nieruchomości, ale może także spowodować wzrost szarej strefy. Wynika to z prostego faktu, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest stosunkowo popularną formą opodatkowania, nie tylko ze względu na niską stawkę podatku, ale także z uwagi na to, że w relatywnie prosty sposób umożliwia rozliczanie samego podatku.

Należy jednocześnie podkreślić, że proponowane zmiany związane z zamiarem wprowadzenia limitu w wysokości 100 tys. zł od przychodów ewidencjonowanych mogą dotyczyć również innych rzeczy niż tylko nieruchomości. Ustawa nie zawęża wprost katalogu przedmiotów podlegających wspomnianym ograniczeniom. Jedynym wymogiem pozostaje przekazanie rzeczy do używania w ramach tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy (lub innych podobnych umów).

1 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Pawła Gruzy na interpelacje poselską nr 14454 w sprawie wprowadzenia limitu na zyski z wynajmowanych mieszkań.
2 Obliczenia dokonane przez Home Broker i Domiporta.pl.

 

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs