Podatkowe podsumowanie tygodnia 31.07 - 07.08.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 31.07 - 07.08.2017

Jest 7 sierpnia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 31.07 - 07.08.2017

CIT: Wynagrodzenie za użytkowanie programów komputerowych

W wyroku z dnia 2 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 1961/15) NSA wskazał, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazano, że przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) czyniąc wyraźne rozróżnienie między utworami literackimi a programami komputerowymi. Wobec tego, że programy komputerowe nie zostały zakwalifikowane przez najmodawcę jako dzieła literackie ani naukowe, opłaty za użytkowanie lub prawo użytkowania tych programów nie stanowi należności licencyjnych o których mowa w polsko-irlandzkiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

10 sierpnia 2017 r. zapraszamy do udziału w webinarium KPMG pt. „Rewolucja CIT-konsekwencje dla podatników”, na którym omówione zostaną planowane, kluczowe zmiany w ustawie CIT oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorstw.

PCC: Opodatkowanie PCC przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną

W wyroku z dnia 2 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3697/14) NSA wskazał, iż zgodnie z uchwałą NSA z dnia 15 maja 2017 r. (sygn. II FPS 1/17) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Sąd zauważył, że sytuacja taka powoduje nierówne traktowanie podobnych podmiotów w identycznych sytuacjach (przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną jest traktowane w sposób odmienny) niemniej jednak nie mógł on skierować pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z uwagi na ograniczoną podstawami kasacyjnymi działalność NSA.

PIT: Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący programów motywacyjnych

W dniu 1 sierpnia Ministerstwo Finansów wydało komunikat, zgodnie z którym, firmy który sztucznie dzielą wynagrodzenia wypłacane pracownikom, aby od części środków nie odprowadzać 32-proc. PIT, tylko 19-proc. podatek od przychodów z kapitałów pieniężnych, poprzez wprowadzenie tzw. programów motywacyjnych opartych o pochodny instrument finansowy, mogą się spodziewać, iż w takich przypadkach fiskus może zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Co więcej ,jak wynika z omawianego komunikatu, osoby składające wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, zawierające opisany schemat działania, powinny liczyć się zatem z możliwością odmowy wydania interpretacji.

VAT: Dostawy ciągłe produktów zgromadzonych w powierzchni magazynowej kontrahenta

Jak wskazał WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 26 lipca 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 930/16) w sytuacji gdy dochodzi do regularnej i powtarzalnej sprzedaży to dostawa ma charakter ciągły niezależnie od możliwości skonkretyzowania każdej dostawy. Pogląd taki jest zgodny z przepisami krajowymi jak i unijnymi. W efekcie obowiązek podatkowy może zostać rozpoznany na koniec okresu rozliczeniowego w którym dokonano kilkunastu dostaw.

Pozostałe zagadnienia: Zmiany ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o przygotowywaniu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców prawie podatkowym i gospodarczym.
Projekt stanowi wykonanie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego przez Radę Ministrów. Celem projektu jest poprawienie warunków działalności gospodarczej, poprzez usprawnienie wybranych procedur, zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenie nowych, wybranych rozwiązań, które przyczynią się do usunięcia stanu niepewności prawnej. Zmiany obejmą m.in. likwidację części obowiązków informacyjnych (m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności) jak również wprowadzenie obowiązku dołożenia starań ze strony organu podatkowego dokonującego wezwania, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było nadmiernie uciążliwe.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs