Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.07 - 31.07.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.07 - 31.07.2017

Jest 31 lipca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.07 - 31.07.2017

Ochrona interesów podatnika: Nowe przepisy w zakresie wymiany informacji podatkowych

W dniu 26 lipca 2017 r weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, częścią spraw zajmować będzie się dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. którego upoważniono do udostępniania poszczególnym dyrektorom izb administracji skarbowej informacji podatkowych, które uzyskano od właściwych organów w ramach wymiany informacji podatkowych, automatycznej wymiany informacji podatkowych, a także informacji zawartych w informacjach o grupie podmiotów.

PIT: Powstanie przychodu z tytułu nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 lipca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1716/15, II FSK 1717/15) wydał istotne rozstrzygnięcie dla osób uczestniczących w pracowniczych programach motywacyjnych, stanowiące ugruntowanie dotychczasowej linii orzeczniczej. Zgodnie z powyższym wyrokiem, przychód z akcji nabytych w ramach programu motywacyjnego powstaje dopiero w momencie ich zbycia i powinien zostać opodatkowany jako przychód z kapitałów pieniężnych. W uzasadnieniu do wyroku NSA wskazał, że samo otrzymanie akcji nie daje żadnych korzyści ze względu na ich charakter – przychód może powstać dopiero w momencie ich zbycia lub zamiany.

VAT: Zmiany przepisów w sprawie kas fiskalnych od 2018 roku

Jak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów na interpelację poselską, od stycznia 2018 r. będą stopniowo wycofywane kasy fiskalne z paragonami papierowymi, kasy on-line obligatoryjnie będą stosowały branże szczególnie narażone na ryzyko nadużyć podatkowych. Wiceminister poinformował, że obecnie procedowany jest projekt rozporządzenia autorstwa resortu rozwoju, który określa wymagania dla tzw. kas rejestrujących on-line. Chodzi m.in. o to, by możliwe było raportowanie transakcji zarejestrowanych na tych urządzeniach do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

CIT: Opłata na Bankowy Fundusz Gwarancyjny a KUP

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 25 lipca br. (sygn. akt. I SA/Gd 429/17), spółka będąca kredytobiorcą, nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej na BFG, którą zapłaciła na rzecz banku na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zdaniem sądu trudno bowiem, dopatrzeć się w tej sytuacji analogii do świadczeń akcesoryjnych związanych z umową kredytową, takich jak np. odsetki. Tej analogii nie można zastosować, bowiem ciężar odsetek nie jest przejęciem w sensie ekonomicznym zobowiązania ciążącego na innym podmiocie.

Pozostałe zagadnienia: Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej w przypadku działalności w SSE na podstawie dwóch zezwoleń

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 26 lipca br. (I SA/Po 1355/16), w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, spółka powinna oceniać dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej, w tym ze zwolnienia dochodów z opodatkowania odrębnie w odniesieniu do każdego posiadanego zezwolenia. Wobec czego, zdaniem sądu zobowiązana będzie do prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy CIT czyli w sposób umożliwiający zapewnienie odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie