Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.07 - 10.07.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.07 - 10.07.2017

Jest 10 lipca 2017 r. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.07 - 10.07.2017

Ceny transferowe: Rozporządzenie wprowadzające formularz uproszczonego sprawozdania w podatku CIT

22 czerwca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Ostateczna wersja formularza CIT-TP stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia różni się od wersji opublikowanej pod koniec 2016 r.
Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy CIT, podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 EUR, są zobowiązani do dołączenia do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy tzw. uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (formularz CIT-TP).

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Opublikowano rozporządzenie wprowadzające formularz CIT-TP

Cło i akcyza: Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego

4 lipca br. w załączniku do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 czerwca 2017 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów. Opublikowany tekst jednolity rozporządzenia z 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów uwzględnia zmianę wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z 27 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów.

Ochrona interesów podatnika: Nowe obowiązki w zakresie raportowania przez podatników informacji o transakcjach na rachunkach bankowych

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Jak tłumaczy resort rozwoju i finansów, proponowana nowelizacja Ordynacji podatkowej ma na celu prewencyjne ograniczanie nadużyć i oszustw podatkowych, przede wszystkim tych polegających na karuzeli podatkowej.

Pozostałe zagadnienia: Konsultacje podatkowe

W dniu 20 czerwca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał zarządzenie w sprawie konsultacji podatkowych. Zarządzenie daje podstawę prawną do prowadzenia konsultacji w procesie wydawania przez Ministra objaśnień podatkowych oraz interpretacji ogólnych. Konsultacje mają dotyczyć przede wszystkim organizacji gospodarczych i społecznych jak również instytucji, których objaśnienia bądź interpretacje mają dotyczyć. W konsultacjach będzie mogła wziąć udział również osoba prywatna, która zna się na danym zagadnieniu i chce się wypowiedzieć. Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji znajdzie się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce „Konsultacje podatkowe”.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs