Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych czeka na podpis Prezydenta

Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Parlament zakończył pracę nad ustawą pogłębiającą formalizację procesu dostarczania produktów rolnych od producentów.

1000
Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych czeka na podpis Prezydenta

W dotychczasowym stanie prawnym, dostawy produktów z kluczowych sektorów rolnych wymagają zgodnie z ustawą o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (dalej „Ustawa”) zawarcia w formie pisemnej umów obejmujących postanowienia kontraktowe zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r („Rozporządzenie”).

W dniu 15 lipca 2017 r. Senat przyjął bez poprawek projekt w sprawie nowelizacji Ustawy poszerzający zakres formalnoprawnych obowiązków regulujących dostawy produktów rolnych przez producentów rolnych do pierwszego nabywcy będącego przetwórcą lub dystrybutorem. Z obowiązku przewidzianego przez Ustawę wyłączone będą w dalszym ciągu dostawy i sprzedaż bezpośrednia oraz dodatkowo: rolniczy handel detaliczny.

Czekająca na podpis Prezydenta nowelizacja Ustawy przewiduje obowiązek przechowywania umów zawartych na dostawy produktów rolnych przez 2 lata licząc od końca roku w którym zrealizowana została ostatnia dostawa w ramach zawartej umowy. Zmiany do Ustawy przewidują jednocześnie możliwość zawierania umów na dostawę produktów rolnych w formie dokumentowej lub elektronicznej.

Nowelizacja Ustawy modyfikuje ponadto kary grożące w razie braku zawarcia umów na dostawę produktów rolnych lub zawarcia w nich postanowień niezgodnych z przepisami Rozporządzenia. Obecnie przewidzianą w Ustawie karę w postaci 10% wysokości zapłaty (w rozumieniu ustawy o podatku o towarów i usług) za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy (lub w razie braku umowy) zastąpią kary w wysokości:

  1. 10% wartości zapłaty w razie braku umowy zawartej w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej,
  2. od 1% do 5% wartości zapłaty w razie nabycia produktów rolnych w oparciu o umowy nieposiadające wymaganych warunków lub posiadające nieprawidłowo skonstruowane warunki (za każdy niespełniony lub nieprawidłowo spełniony warunek) – przy czym zastosowana stawka kary (1%, 4% lub 5% wartości zapłaty) zależeć będzie od tego jakich produktów rolnych dotyczyć będą dostawy.

O ile nowelizacja Ustawy nie zostanie zawetowana lub zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta, to z jej wejściem w życie utrudni się sytuacja drobnych przedsiębiorców oraz podmiotów działających w oparciu o franszyzy. Dla podmiotów tych dodatkowe obwiązki związane z zawieraniem i przechowywaniem umów mogą stanowić istotne oraz uciążliwe formalnoprawne obciążenie ich działalności.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs