Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.05 - 15.05.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.05 - 15.05.2017

Jest 15 maja 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.05 - 15.05.2017

VAT: Projekt nowelizacji ustawy VAT w zakresie zwrotu nadpłaconego podatku

Do Sejmu zgłoszono projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zgłoszony przez klub parlamentarny, który zakłada przyspieszenie zwrotu nadpłaconego podatku z obecnych 60 do 25 dni. Twórcy projektu wskazują, że zmiany pozwoliłyby na zachowanie neutralności tej daniny dla przedsiębiorców. Obecnie podstawowy termin zwrotu VAT wynosi 60 dni, przy czym stosunkowo często dochodzi do wydłużania terminu przez urzędy skarbowe. Projekt trafił do Sejmu 8 maja br. a nowelizacja miałaby wejść w życie 1 lipca 2017 r.

CIT: Wypłata tantiemów a zwolnienie z CIT

W wyroku z dnia 9 maja 2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 242/17) WSA w Krakowie wskazał, że wypłacanie tantiemów twórcom przez stowarzyszenie zarządzające prawami autorskimi nie jest działalnością kulturalną, a tym samym nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Sąd zauważył, że działalność kulturalna to działalność polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, natomiast działalność polegająca na wypłacie uprawnionym podmiotom wynagrodzeń za użyczanie utworów służy ochronie interesów majątkowych twórców.

Ulgi i dotacje: Od przyszłego roku zmiany w uldze podatkowej na B+R

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 9 maja 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przyszłym roku ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R) powinna wzrosnąć. Maksymalna kwota odliczenia wynosić ma 100 proc., a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych będzie to 150 proc. Obecnie limit wynosi nie więcej niż 50 proc. Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PIT: Realizacja kuponów rabatowych przez osoby dokonujące zakupów a przychód

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 10 maja br. (I SA/Po 1313/16), fakt skorzystania przez konkretne osoby z przyznanych rabatów (tj. ich realizacja przy zakupach towarów dokonywanych za pośrednictwem platformy) nie prowadzi do powstania po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zdaniem sądu, udzielone rabaty bez wątpienia są promocją skierowaną do nieokreślonej grupy osób. Każdy dokonujący zakupu na tej platformie, po spełnieniu określonych warunków, wskazanych w regulaminie, ma prawo do określonego rabatu. Tym samym uzyskany w ten sposób rabat nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy PIT.

Ochrona interesów podatnika: Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw w tym przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2017 r. W nowelizacji uzupełniono i zmodyfikowano katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Projekt wprowadza m.in. zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, zgodnie z którą w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem będzie nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia wątpliwości co do treści normy prawnej powinny być rozstrzygane na korzyść strony.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie