Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.03 - 20.03.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.03 - 20.03.2017

Jest 20 marca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.03 - 20.03.2017

PIT: Przekazanie 1 proc. podatku nie wpływa na wysokość naszego zobowiązania podatkowego

Rozliczając swój PIT za rok 2016 możemy podobnie jak w latach ubiegłych przekazać swój 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego. Wystarczy bowiem w zeznaniu podatkowym wskazać numer KRS oraz cel szczegółowy, a 1 proc. naszego należnego podatku zamiast do fiskusa trafi do organizacji. Warto zauważyć, iż 1 proc. może być przekazany wyłącznie na organizację, której nadano status OPP. Wykaz organizacji jest zamieszczony na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Co istotne, od zeznania podatkowego za 2016 rok, podatnik który zdecyduje się na rozliczenie swoich podatków poprzez organ rentowy, będzie miał również możliwość przekazać 1 proc. za pośrednictwem specjalnego formularza PIT-OP.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT
 

CIT: Koszty obsługi prawnej i księgowej przy podziale przez wydzielenie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 9 marca 2017 r. (sygn. akt: I SA/Wr 1232/16) wydał wyrok, w którym uznał, że podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kosztów obsługi prawnej i księgowej związanej z procesem podziału spółki przez wydzielenie. Sąd argumentował, że taka restrukturyzacja prowadzi do wyzbycia się majątku spółki, a zatem także źródła przychodów. W tym wypadku, koszty takie nie są także poniesione w związku z zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodów.

VAT: Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z autami służbowymi wykorzystywanymi na cele prywatne

Jak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r. (sygn.III SA/Wa 3452/15) nawet w przypadku stworzenia odpowiednich procedur, tj. regulaminu zakładającego wprowadzanie systemu oświadczeń pracowników, w których deklarowaliby czas wykorzystania samochodu na cele służbowe i prywatne odpłatnie, nie wyklucza to użycia samochodu przez pracowników do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdaniem sądu, fakt odpłatności za korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych przekreśla cel określony w ustawie, że samochód musi być wykorzystany tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Ulgi i dotacje: Nowe formularze w zakresie ulgi na prace badawczo-rozwojowe

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązują nowe wzory formularzy PIT-36, PIT-36L oraz PIT/BR do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r., które uwzględniają zmiany w zakresie przepisów regulujących ulgę B+R. Nowe wzory mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 r.

Pozostałe zagadnienia: Podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej a nie spółka cywilna

Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów NSA z dnia 13 marca br. (sygn. II FPS 5/16), w świetle art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej a nie spółka cywilna. Jak stwierdził Sąd, skoro w myśl regulacji prawa cywilnego spółka cywilna nie może być właścicielem nieruchomości ani użytkownikiem wieczystym gruntu, ani też w jak rozpatrywanej sprawie najemcą lokalu komunalnego, to w świetle postanowień art. 3 ust. 1 u.p.o.l. nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Obowiązek podatkowy w tym podatku ciąży solidarnie na wszystkich wspólnikach spółki cywilnej.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs