Podatkowe podsumowanie tygodnia - 12.12 - 19.12.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 12.12 - 19.12.2016

Jest 19 grudnia 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia - 12.12 - 19.12.2016

CIT: Opodatkowanie zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej

W wyroku z dnia 8 grudnia 2016 r. (sygn. akt I SAWr 1034/16) WSA we Wrocławiu rozróżnił wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej od sprzedaży ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce osobowej. W rezultacie w sytuacji zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej zastosowanie znajdą przepisy ogólne dotyczące przychodu z odpłatnego zbycia praw majątkowych (art. 14 ust. 1 ustawy o CIT) oraz zasady ogólne ustalenia kosztów uzyskania przychodu (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT).

VAT: Organ powinien uwzględnić zdanie podatnika, rozstrzygając wątpliwości na jego korzyść

W wyroku z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. I SA/Łd 898/16, WSA w Łodzi orzekł, iż o tym, co jest korzyścią dla podatnika decyduje sam podatnik i korzyść, o której mowa w art. 2a Ordynacji podatkowej ma charakter subiektywny. Jeżeli organ podnosi, że nie ma przepisu regulującego przedmiot pytania podatnika i konieczna jest interpretacja całego systemu, to podatnik powinien zdecydować, który z zaproponowanych przez niego sposobów ujęcia faktur korygujących jest dla niego korzystniejszy. W razie wątpliwości co do rozliczenia faktur korygujących faktury pierwotne z odwrotnym obciążeniem, organ jest zobowiązany do uwzględnienia stanowiska podatnika.

Ochrona interesów podatnika: Niewiele wniosków o wydanie opinii zabezpieczających

Od 15 lipca 2016 r. obowiązuje w polskim systemie prawa wprowadzona do Ordynacji podatkowej klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Podatnik, który chce się upewnić, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie będzie mieć wobec niego zastosowania, może zwrócić się do Ministra Rozwoju i Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej. Opłata od wniosku wynosi 20 000 zł, zaś termin na wydanie opinii zabezpieczającej wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Z doniesień prasowych wynika, że dotychczas zostały złożone jedynie 4 wnioski o wydanie opinii zabezpieczających. Ministerstwo nie informuje jednak, o co pytali podatnicy w złożonych wnioskach. Opinie zabezpieczające bądź odmowy ich wydania, zgodnie z Ordynacją podatkową, zostaną po usunięciu danych identyfikujących stronę oraz inne podmioty wskazane w jej treści opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

PIT: Zbycie własności budynku mieszkalnego przez spółkę komandytową

Zgodnie z ostatnim wyrokiem NSA z dnia 9 grudnia br. (sygn. II FSK 3450/14) zbycie m.in. własności budynku mieszkalnego przez spółkę komandytową, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 3 ustawy PIT, a tym samym nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 3 ustawy PIT, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku (…) albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem. Przychód z tytułu odpłatnego zbycia wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą budynku mieszkalnego lub też jego części oraz gruntu lub prawa użytkowania wieczystego związanego z tym budynkiem powstaje w przypadku gdy powyższy przedmiot został nabyty przed upływem 5 lat.

Pozostałe zagadnienia: Rzadko wykorzystywane dane przekazywane w formie JPK

Z informacji przekazywanych przez resort finansów w ramach interpelacji poselskiej (nr 7504) wynika, że do końca października 2016 r. dane przekazywane przez podatników w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zostały wykorzystane w zaledwie kilku postępowaniach. Wiceminister wskazuje przy tym, że dopiero trwa budowa narzędzia informatycznego, które pozwoli na analityczne gromadzenie danych przekazywanych przez podatników. Nad specjalnym narzędziem pracuje specjalna spółka celowa – ma ono być gotowe w 2017 r.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs