Wzrost skuteczności kontroli skarbowych w I połowie 2016 r.

Wzrost skuteczności kontroli skarbowych

Na początku sierpnia wiceminister finansów Wiesław Jasiński przedstawił podsumowanie wyników kontroli podatkowych przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów znacząco wzrosła liczba kontroli w zakresie cen transferowych.

1000
Jacek Bajger, KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Wzrost skuteczności kontroli skarbowych w I połowie 2016 r.

Jak poinformował wiceminister finansów Wiesław Jasiński, w I półroczu 2016 r. kontrolerzy skarbowi wydali decyzje na łączną kwotę ponad 9,5 mld zł., co oznacza wzrost o 36,6 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Wiceminister przewiduje, że do końca 2016 r. kwota ta znacznie przekroczy 20 mld zł.
 

Zmiana strategii organów kontroli

Duży wzrost skuteczności kontroli skarbowych wynika ze zmiany strategii realizowanej przez organy kontroli. Na podstawie kontroli przeprowadzonych w I półroczu należy stwierdzić, że nowa strategia zakłada m.in.:

  • wzrost koncentracji organów kontroli na cenach transferowych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów znacząco wzrosła liczba kontroli w zakresie cen transferowych. W I półroczu 2016 r. urzędy kontroli skarbowej wszczęły łącznie 222 kontrole w zakresie cen transferowych i optymalizacji podatkowych, tj. 44 proc. więcej niż przewidywało Ministerstwo Finansów w grudniu ubiegłego roku. 92 postępowania wszczęte w I półroczu zostały już zakończone, z czego aż 7 podmiotów dobrowolnie złożyło korekty deklaracji podatkowych za lata nieobjęte kontrolą.

Kontrole w zakresie cen transferowych przeprowadzone w I półroczu 2016 r. skutkowały określeniem zobowiązań podatkowych na łączną kwotę
60,5 mln zł oraz zmniejszeniem straty zadeklarowanej przez podatników o 440,7 mln zł.

  • rozszerzenie kontrolowanego okresu

Dotychczas kontrole podatkowe były prowadzone przede wszystkim za lata, które najszybciej zostałyby objęte okresem przedawnienia (dla przykładu z dniem 31 grudnia 2016 r. ulegną przedawnieniu zobowiązania podatkowe za rok 2010). Obecnie organy podatkowe coraz częściej wszczynają kontrole również za lata 2014-2015.

Wzrost kontroli bieżących rozliczeń jest najprawdopodobniej związany z wprowadzeniem do Ordynacji podatkowej tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Powyższa klauzula ma zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu 15 lipca 2016 r.

  • wzrost liczby kontrolujących i jakości kontroli

Kontrole podatkowe prowadzone są nie tylko przez urzędy kontroli skarbowej, ale także przez urzędy skarbowe. W urzędach zostały przeprowadzone zmiany organizacyjne i kadrowe, udoskonalono współpracę z prokuraturami. Ponadto urzędy zostały wyposażone w zaawansowane narzędzia analityczne, w tym specjalistyczne bazy danych służące do weryfikacji rynkowego charakteru transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Większa liczba kontrolujących, którzy dysponują bardziej zaawansowanymi narzędziami kontroli, pozwala przypuszczać, że liczba kontroli w zakresie cen transferowych będzie dalej rosnąć.
 

Kto powinien spodziewać się kontroli?

Największe prawdopodobieństwo kontroli podatkowej istnieje w przypadku podmiotów wykazujących straty lub charakteryzujących się wysokim poziomem zadłużenia. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się również podmioty, które zaangażowane były w proces restrukturyzacji, tj. dokonały przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs