Rynek private equity w Polsce 2016 | Rafał Wiza

Rynek private equity w Polsce 2016 | Rafał Wiza

Polska pozostaje najważniejszym rynkiem dla funduszy private equity, które planują zainwestować w Europie Środkowo-Wschodniej. Z badania przeprowadzonego przez KPMG wynika, że fundusze pozytywnie oceniają warunki działania na polskim rynku i szanse dalszego rozwoju. Ponad dwie trzecie funduszy uważa, że w najbliższych latach zwiększy się liczba atrakcyjnych celów przejęć, a prawie połowa spodziewa się wzrostu liczby transakcji na polskim rynku.

1000

Autor

Rafał Wiza KPMG w Polsce

Partner, Audyt przedsiębiorstw

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Polska oferuje inwestorom private equity dostęp do chłonnego rynku, jedną z najszybciej rosnących gospodarek w UE, stabilny, nowoczesny i konkurencyjny sektor bankowy, umożliwiający łatwe pozyskanie finansowania dłużnego dla realizacji transakcji, a także szybko rosnącą konsumpcję, dającą wielu branżom perspektywę szybkiego rozwoju.

W Polsce działa wiele innowacyjnych, profesjonalnie zarządzanych i dynamicznie rozwijających się firm, które szukają doświadczonych partnerów biznesowych i kapitału. Dla tych firm finansowanie PE staje się coraz atrakcyjniejszą alternatywą dla kredytu bankowego czy IPO. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Inwestorów Private Equity i Venture Capital (EVCA) w 2015 roku wartość inwestycji PE w Polsce wyniosła przeszło 800 mln euro, co było najlepszym wynikiem od co najmniej dziewięciu lat. Tym samym udział polskiego rynku we wszystkich inwestycjach w państwach CEE wyniósł 53%, przy 35-procentowym udziale w PKB całego regionu.

Private equity

Korzystne warunki działania na polskim rynku

W celu zbadania sytuacji na polskim rynku PE i trendów, które będę wpływać na jego rozwój w przyszłość, KPMG przeprowadziło ankietę wśród 26 funduszy działających w naszym kraju. Z odpowiedzi respondentów wynika, że w ciągu ostatnich 2 lat polski rynek oferował wiele możliwości w zakresie atrakcyjnych celów inwestycyjnych. Respondenci stwierdzili np., że zwiększyła się liczba dostępnych transakcji w segmencie mniejszych spółek portfelowych, podkreślono także, że jakość otrzymywanych ofert inwestycyjnych jest coraz lepsza. Potencjalne spółki portfelowe są coraz lepiej przygotowane i mają jasno sprecyzowane strategie ekspansji. Według części respondentów rośnie też wiedza firm na temat sposobu funkcjonowania private equity.

Według badanych funduszy w ostatnich latach wzrosła liczba spółek, które szukają partnera dla realizacji strategii ekspansji zagranicznej. Podobnie jak dwa lata temu, kiedy przeprowadziliśmy pierwszą edycję badania, większość funduszy dobrze ocenia dostępność finansowania dłużnego – 71% nie ma żadnych problemów z jego pozyskaniem. Jedna czwarta respondentów stwierdziła, że kapitał dłużny jest trudny do zdobycia, ale mimo to obiecujące projekty mogą liczyć na odpowiedni poziom finansowania. Jedynie 4% badanych funduszy stwierdziło, że w Polsce finansowanie dłużne na transakcje jest bardzo trudno dostępne i stanowi istotne ograniczenie w realizacji inwestycji przez fundusz.

Dostępność finansowania

Fundusze optymistycznie o przyszłości

Podobnie jak dwa lata temu ankietowani optymistycznie ocenili przyszłość polskiego rynku PE – 68% spodziewa się, że w ciągu najbliższych dwóch lat
zwiększy się liczba atrakcyjnych celów przejęć. Jedynie 4% obawia się, że w Polsce będzie mniej potencjalnych celów przejęć niż obecnie. Blisko połowa respondentów spodziewa się wzrostu transakcji na przestrzeni najbliższych dwóch lat, prawie 30% nie przewiduje zmian, a 20% uważa, że liczba transakcji może się zmniejszyć. Według największej części funduszy (48%) średnia wartość transakcji na polskim rynku pozostanie na podobnym poziomie jak dotychczas, natomiast jedna czwarta respondentów uważa, że średnia wartość wzrośnie.

W ocenie respondentów najbardziej atrakcyjnymi sektorami inwestycyjnymi w nadchodzących latach będą dobra konsumpcyjne, które awansowały z drugiej pozycji w 2014 roku na miejsce pierwsze, usługi dla biznesu (w 2014 roku – trzecie miejsce), produkcja przemysłowa (w 2014 roku – piąte miejsce) oraz sektor technologiczny i medialny, który podobnie jak w badaniu z 2014 roku zajął czwarte miejsce. Na znaczeniu stracą natomiast branża medyczna i sektor farmaceutyczny. Sektory te uplasowały się w dalszej części rankingu, mimo że dwa lata temu zajęły pierwsze miejsca pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału rozwoju. Za nieco mniej atrakcyjne uznane zostały usługi finansowe. Podobnie jak dwa lata temu zdecydowana większość funduszy jest zdania, że branża energetyczna oraz budownictwo nie są atrakcyjnymi sektorami dla funduszy działających na polskim rynku.

Najatrakcyjniejszym segmentem z punktu widzenia potencjalnych inwestycji będą firmy średniej wielkości w fazie wzrostu. Aż 71% ankietowanych funduszy uważa, że atrakcyjność firm tego segmentu (middle size growing companies) wzrośnie w najbliższych latach, a żaden fundusz nie spodziewa się spadku ich atrakcyjności. Pozytywnie oceniane są także start-upy – 57% respondentów uważa, że będą one zyskiwać na popularności w najbliższych latach. Jedynie 10% sądzi, że staną się one mniej atrakcyjnym celem inwestycyjnym.
 

Optymistyczna przyszlosc private equity

Spółki portfelowe dobrze oceniają współprace z funduszami PE

Fundusze PE doceniają potencjał polskiego rynku, z drugiej strony również właściciele spółek portfelowych zdają sobie w coraz większym stopniu sprawę, korzyści wynikają ze współpracy z funduszami. Na coraz lepsze postrzeganie funduszy wpływają doświadczenia spółek portfelowych. Z badania KPMG wśród właścicieli i byłych właścicieli blisko 20 spółek portfelowych wynika, że są oni zadowoleni ze współpracy z funduszami PE. Jako zdecydowanie pozytywną uznaje ją 72% respondentów, a jako raczej pozytywną – 22%. Tylko 6% ankietowanych udzieliło odpowiedzi neutralnej, a nikt nie wskazał ocen negatywnych. Wśród powodów, które skłoniły spółkę do podjęcia początkowej decyzji o współpracy z funduszem PE, ankietowani na pierwszym miejscu wskazali gotowość funduszu do pozostawienia swobody w zarządzaniu firmą, a także poziom zaufania pomiędzy funduszem PE a firmą oraz zainteresowanie strategią długofalową ze strony funduszu. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach wzrośnie zarówno atrakcyjność PE dla spółek w Polsce, jak i skala działalności funduszy w naszym kraju.

 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs