Plan Działań BEPS

Plan Działań BEPS

Plan Działań BEPS został opublikowany przez OECD 19 lipca 2013 r. Zestaw 15 działań, jakie powinny podjąć państwa, aby zapobiec nieuczciwemu unikaniu opodatkowania i przenoszeniu zysków do rajów podatkowych, stał się fundamentem wielkiego globalnego przedsięwzięcia określanego jako Projekt BEPS.

1000

W październiku 2015 r. OECD opublikowała finalne raporty koncentrujące się na następujących działaniach:

1. Odpowiedź na wyzwania gospodarki cyfrowej.

2. Neutralizacja efektów hybrydowych struktur wykorzystujących niespójność systemów podatkowych.

3. Wzmocnienie regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

4. Ograniczenie zmniejszania podstawy opodatkowania przez potrącenia kosztów odsetkowych i innych kosztów finansowych.

5. Efektywne zwalczanie szkodliwych praktyk podatkowych przy uwzględnieniu transparentności i treści (substance).

6. Zapobieganie nadużyciom w wykorzystaniu udogodnień traktatowych.

7. Zapobieganie sztucznemu unikania statusu zakładu (ang. Permanent Establishment).

8. Zapewnienie, iż ceny transferowe odpowiadają kreowaniu wartości aktywów niematerialnych.

9. Zapewnienie zgodności cen transferowych z kreowaniem wartości ryzyka/kapitału.

10. Zapewnienie, by rezultaty stosowania cen transferowych były zgodne z tworzeniem wartości dodanej – inne transakcje o wysokim poziomie ryzyka.

11. Stworzenie metod zbierania i analizy danych związanych ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania i transferu zysków.

12. Wprowadzenie wymogu ujawniania przez podatników stosowanych agresywnych strategii podatkowych.

13. Powtórne zdefiniowanie dokumentacji cen transferowych.

14. Usprawnienie mechanizmów rozwiązywania sporów międzynarodowych.

15. Stworzenie wielostronnego instrumentu do wprowadzenia Planu Działań BEPS oraz modyfikacji istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs